Generelle spesifikasjoner

Skrivertype

Blekkskriver

Skriverhode
Svart-hvitt

Piezo med 420 dyser × 1

Farge

Piezo med 420 dyser × 3

Minnekapasitet
 • MFC-J6945DW/MFC-J6947DW

  512 MB

LCD-skjerm (liquid crystal display) *1
 • MFC-J6945DW/MFC-J6947DW

  3,7 tommer (93,4 mm) TFT-fargepekeskjerm LCD

Strømkilde

Vekselstrøm 220 til 240 V 50/60 Hz

Strømforbruk *2

 • MFC-J6945DW/MFC-J6947DW

  Kopiering *3: Ca. 29 W

  Driftsklar *4: Ca. 6,5 W

  Hvilemodus *4: Ca. 1,6 W

  Strøm av *4 *5: Ca. 0,04 W

Mål
 • MFC-J6945DW

 • MFC-J6947DW

Vekt
 • MFC-J6945DW

  24,2 kg

 • MFC-J6947DW

  27,9 kg

Støynivå
Lydtrykk
Under drift

50 dB(A) (Ca.) *6

Lydstyrke *7
Utskrift *8

LWAd =6,73 B(A) (Mono)

LWAd =6,65 B(A) (Farge)

Temperatur
Under drift

10 til 35 °C

Beste utskriftskvalitet

20 til 33 °C

Luftfuktighet
Under drift

20 til 80 % (uten kondensering)

Beste utskriftskvalitet

20 til 80 % (uten kondensering)

ADF (automatisk dokumentmater)

Opptil 50 sider

Papir: 80 g/m²

*1
Målt diagonalt
*2
Målt mens maskinen er tilkoblet USB-grensesnittet. Strømforbruket varierer noe, avhengig av bruksområde eller deleslitasje.
*3
Ved enkeltsidig utskrift og skanning, oppløsning: standard/dokument med ADF: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.
*4
Målt i henhold til IEC 62301 utgave 2.0.
*5
Selv når maskinen er slått av, vil den automatisk slå seg på periodisk for å vedlikeholde skriverhodet, og deretter slå seg av igjen.
*6
Støy avhenger av utskriftsforholdene.
*7
Målt i henhold til metoden som er beskrevet i RAL-UZ205.
*8

Utskriftshastighet: 22 bilder per minutt (svart-hvitt) / 20 bilder per minutt (farger)

Disse utskriftshastighetene ble målt i samsvar med spesifikasjonen Blue Angel (RAL-UZ205).

Spesifikasjoner av dokumentformat

Dokumentstørrelse
ADF-bredde

105 til 297 mm

ADF-lengde *1

148 til 431,8 mm

Skannerglassbredde

Maks. 297 mm

Skannerglasslengde

Maks. 431,8 mm

*1
Opptil 900 mm ved bruk av funksjonen for langt papir.

Spesifikasjoner for utskriftsmedier

Papirinngang
Papirmagasin 1
Papirtype *1

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir

Papirstørrelse

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), foto (10 x 15 cm), foto L (9 x 13 cm), foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm)

Maksimal papirkapasitet

Opptil 250 ark med 80 g/m² vanlig papir

Papirmagasin 2
Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

(Liggende)

A4, Letter

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

Maksimal papirkapasitet

Opptil 250 ark med 80 g/m² vanlig papir

Papirmagasin 3

(MFC-J6947DW)

Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

(Liggende)

A4, Letter

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

Maksimal papirkapasitet

Opptil 250 ark med 80 g/m² vanlig papir

Flerbruksskuff (FB-skuff) *2

Papirtype *1

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir

Papirstørrelse

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), foto (10 x 15 cm), foto L (9 x 13 cm), foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm)

Maksimal papirkapasitet

Opptil 100 ark med 80 g/m² vanlig papir

Papirutgang *1
 • Opptil A4-/Letter-størrelse

  Opptil 100 ark med 80 g/m² vanlig papir (utskrift med forsiden opp i utskuffen)

 • Over A4-/Letter-størrelse

  Opptil 50 ark med 80 g/m² vanlig papir (utskrift med forsiden opp i utskuffen)

*1
For glanset papir fjerner du utskriftene fra papirmagasinet straks de kommer ut av maskinen, for å unngå flekker.
*2
Vi anbefaler å bruke FB-skuffen til glanset papir.

Faksspesifikasjoner

Kompatibilitet
 • ITU-T supergruppe 3

Modemhastighet
 • Automatisk skifte til lavere hastighet: 33 600 bps

Skannebredde

Enkeltsidig dokument

288 mm (A3)

Skannebredde og -lengde

(2-sidig dokument)

Bredde: 288 mm (A3) (ADF)

Lengde: 425,8 mm (ADF)

Utskriftsbredde

291 mm (A3)

Gråtoner

Svart-hvitt: 8-biters (256 nivåer)

Farge: 24-biters (8-biters per farge / 256 nivåer)

Oppløsning

(Horisontal)

203 dpi

Oppløsning

(Vertikal)

Standard:

98 dpi (svart-hvitt)

196 dpi (farge)

Fin:

196 dpi (svart-hvitt)

196 dpi (farge)

Superfin:

392 dpi (svart-hvitt)

Foto:

196 dpi (svart-hvitt)

Adressebok

100 navn × 2 nummer eller e-postadresser

Grupper

Opptil 6

Gruppesending

250 (200 adressebok / 50 manuelle valg)

Automatisk gjenoppringning

3 ganger med 5 minutters mellomrom

Sending fra minnet

Opptil 180 sider *1

Mottak ved tom for papir

Opptil 180 sider *1

*1
«Sider» refererer til «ITU-T Testdiagram 1» (et typisk forretningsbrev, standard oppløsning, MMR-kode).

Dataspesifikasjoner

Farge/monokom

Ja/Ja

Kopieringsbredde

291 mm *1

Flere kopier

Stabler/sorterer opptil 999 sider

Forstørre/Forminske

25 % til 400 % (i inkrementer på 1 %)

Oppløsning

Skriver ut opptil 1200 × 4800 dpi

Automatisk 2-sidig
Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter

*1
Ved kopiering på papir i A3-størrelse.

Spesifikasjoner for USB Flash-minne

Kompatible medier

USB Flash-minne *1

JPEG-utskrift
Oppløsning

Opptil 1200 × 4800 dpi

Papirtype

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir

Papirstørrelse

A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)

Filformat

JPEG (avansert JPEG-format støttes ikke)

PDF-utskrift
Oppløsning

Opptil 1200 × 1800 dpi

Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6

Filformat

PDF-versjon 1.7

Skann til medier
Filformat

JPEG, PDF (farge, gråtone)

TIFF, PDF (svart-hvitt)

*1
USB Flash-minne er ikke inkludert. Fullhastighets-USB 2.0. USB-masselagring er standard opptil 256 GB. Støttede formater: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Skannerspesifikasjoner

Farge/monokom

Ja/Ja

TWAIN-kompatibel

Ja

(Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

(macOS v10.11.6 / 10.12.x /10.13.x)

WIA-kompatibel

Ja

(Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

Farge dybde

48-biters fargebehandling (inn)

24-biters fargebehandling (ut)

Gråtone

16-biters fargebehandling (inn)

8-biters fargebehandling (ut)

Oppløsning

Opptil 19200 × 19200 dpi (interpolert) *1

Opptil 1200 × 2400 dpi (optisk) (fra skannerglassplate)

Opptil 600 × 600 dpi (optisk) (fra ADF)

Skannebredde og -lengde

Enkeltsidig dokument

(Skannerglassplate)

Bredde: Opptil 295 mm

Lengde: Opptil 429,8 mm

(ADF)

Bredde: Opptil 295 mm

Lengde: Opptil 429,8 mm

Skannebredde og -lengde

(2-sidig dokument)

Bredde: Opptil 295 mm (ADF)

Lengde: Opptil 429,8 mm (ADF)

*1
Maksimal skanning på 1200 × 1200 dpi med WIA-driveren i Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 8.1 og Windows® 10 (oppløsning på opptil 19200 × 19200 dpi kan velges med skannerverktøyet).

Skriverspesifikasjoner

Emulering

PCL6, BR-Script3, PDF versjon 1.7, XPS versjon 1.0

Oppløsning

Opptil 1200 × 4800 dpi

Utskriftsbredde *1

291 mm [297 mm (uten kanter)] *2

Uten kanter

A4, Letter, A3, Ledger, A6, foto (10 x 15 cm), foto L (9 x 13 cm), foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm)

Automatisk 2-sidig
Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive

Utskriftshastighet

Du finner detaljerte spesifikasjoner på www.brother.com.

*1
Ved utskrift på papir i A3-størrelse.
*2
Når innstillingen Uten kanter er satt til På.

Spesifikasjoner for grensesnitt

USB *1 *2

Bruk en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke er lengre enn 5 meter.

LAN

Bruk en Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller høyere.

Trådløst lokalt nettverk

IEEE 802.11b/g/n (infrastruktur)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

NFC

Ja

*1
Maskinen har et USB 2.0 Hi-Speed-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin som har et USB-1.1-grensesnitt.
*2
Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

Nettverksspesifikasjoner

Du kan koble maskinen til et nettverk for nettverksutskrift, nettverksskanning, PC-FAX-sending, PC-FAX-mottak (bare for Windows®) og fjernoppsett (bare for Windows®).

Brother BRAdmin Light (bare Windows®) er tilgjengelig for nedlasting via Brother Solutions Center.

(Windows®) Hvis du trenger mer avansert maskinadministrasjon, bruk den nyeste versjonen av Brother BRAdmin Professional.

Nettverkssikkerhet (kablet)
 • APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Nettverkssikkerhet (trådløst)
 • APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sikkerhet for trådløse nettverk

WEP 64-/128-biter, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

Trådløs oppsettsveiviser WPS

Ja

*1
Wi-Fi Direct støtter kun WPA2-PSK (AES).