Generelle spesifikasjoner

Skrivertype

Blekkskriver

Skriverhode
Svart-hvitt

Piezo med 420 dyser × 1

Farge

Piezo med 420 dyser × 3

Minnekapasitet
 • MFC-J6530DW

  128 MB

 • MFC-J6930DW

  256 MB

 • MFC-J6935DW

  512 MB

LCD-skjerm (liquid crystal display) *1
 • MFC-J6530DW

  2,7 tommer (67,5 mm) TFT-fargepekeskjerm LCD

 • MFC-J6930DW/MFC-J6935DW

  3,7 tommer (93,4 mm) TFT-fargepekeskjerm LCD

Strømkilde

Vekselstrøm 220 til 240 V 50/60 Hz

Strømforbruk *2

 • MFC-J6530DW

  Kopiering *3: Ca. 27 W

  Klar *4: Ca. 6,0 W

  Hvilemodus *4: Ca. 1,6 W

  Avslått *4 *5: Ca. 0,04 W

 • MFC-J6930DW

  Kopiering *6: Ca. 29 W

  Klar *4: Ca. 6,5 W

  Hvilemodus *4: Ca. 1,7 W

  Avslått *4 *5: Ca. 0,04 W

 • MFC-J6935DW

  Kopiering *6: Ca. 29 W

  Driftsklar *4: Ca. 6,5 W

  Hvilemodus *4: Ca. 1,7 W

  Strøm av *4 *5: Ca. 0,04 W

Mål
 • MFC-J6530DW

 • MFC-J6930DW/MFC-J6935DW

Vekt
 • MFC-J6530DW

  19,6 kg

 • MFC-J6930DW

  23,6 kg

 • MFC-J6935DW

  23,7 kg

Støynivå
Lydtrykk
Under drift

50 dB(A) (Ca.) *7

Lydstyrke *8 *9
Kopiering *10

LWAd =6.38 B(A) (Mono)

LWAd =6,38 B(A) (Farge)

Temperatur
Under drift

10 til 35 °C

Beste utskriftskvalitet

20 til 33 °C

Luftfuktighet
Under drift

20 til 80 % (uten kondensering)

Beste utskriftskvalitet

20 til 80 % (uten kondensering)

ADF (automatisk dokumentmater)

Opptil 50 sider *11

Papir: 80 g/m²

*1
Målt diagonalt
*2
Målt mens maskinen er tilkoblet USB-grensesnittet. Strømforbruket varierer noe, avhengig av bruksområde eller deleslitasje.
*3
Ved bruk av ADF, enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard / dokument: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.
*4
Målt i henhold til IEC 62301 versjon 2.0.
*5
Selv når maskinen er slått av, vil den automatisk slå seg på av og til for vedlikehold av skriverhodet, og deretter slå seg selv av.
*6
Med ADF, enkeltsidig utskrift og skanning, oppløsning: standard / dokument: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.
*7
Støy avhenger av utskriftsforholdene.
*8
I samsvar med ISO9296
*9
Kontorutstyr med LWAd>6,30 B(A) egner seg ikke for bruk i rom der personer krever en høy grad av konsentrasjon. Slikt utstyr bør plasseres i separate rom på grunn av støyutslippet.
*10

Kopieringshastighet: 16 cpm (s/h) / 15 cpm (farge)

Disse kopieringshastighetene ble målt i samsvar med spesifikasjonen Blue Angel (RAL-UZ171).

*11
MFC-J6530DW: Opptil 30 sider ved kopiering med sorteringsfunksjonen.

Spesifikasjoner av dokumentformat

Dokumentstørrelse
ADF-bredde

105 til 297 mm

ADF-lengde *1

148 til 431,8 mm

Skannerglassbredde

Maks. 297 mm

Skannerglasslengde

Maks. 431,8 mm

*1
Opptil 900 mm ved bruk av funksjonen for langt papir.

Spesifikasjoner for utskriftsmedier

Papirinngang
Papirmagasin 1
Papirtype *1

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir

Papirstørrelse

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), foto (10 x 15 cm), foto L (9 x 13 cm), foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm)

Maksimal papirkapasitet

Opptil 250 ark med 80 g/m² vanlig papir

Papirmagasin 2

(MFC-J6930DW/MFC-J6935DW)

Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

(Liggende)

A4, Letter

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

Maksimal papirkapasitet

Opptil 250 ark med 80 g/m² vanlig papir

Flerbruksskuff (FB-skuff) *2

(MFC-J6930DW/MFC-J6935DW)

Papirtype *1

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir

Papirstørrelse

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), foto (10 x 15 cm), foto L (9 x 13 cm), foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm)

Maksimal papirkapasitet

Opptil 100 ark med 80 g/m² vanlig papir

Manuell materåpning

(MFC-J6530DW)
Papirtype *1

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir

Papirstørrelse

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), foto (10 x 15 cm), foto L (9 x 13 cm), foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm)

Maksimal papirkapasitet

Opptil 1 ark

Papirutgang *1
 • Opptil A4-/Letter-størrelse

  Opptil 100 ark med 80 g/m² vanlig papir (utskrift med forsiden opp i utskuffen)

 • Over A4-/Letter-størrelse

  Opptil 50 ark med 80 g/m² vanlig papir (utskrift med forsiden opp i utskuffen)

*1
For glanset papir eller transparenter fjerner du utskriftene fra papirmagasinet straks de kommer ut av maskinen for å unngå flekker.
*2
Vi anbefaler å bruke FB-skuffen til glanset papir.

Faksspesifikasjoner

Kompatibilitet
 • ITU-T supergruppe 3

Modemhastighet
 • Automatisk skifte til lavere hastighet: 33 600 bps

Skannebredde

Enkeltsidig dokument

288 mm (A3)

Skannebredde og -lengde

(2-sidig dokument)

(MFC-J6930DW/MFC-J6935DW)

Bredde: 288 mm (A3) (ADF)

Lengde: 425,8 mm (ADF)

Utskriftsbredde

291 mm (A3)

Gråtoner

Svart-hvitt: 8-bit (256 nivåer)

Farge: 24-bit (8-bit per farge / 256 nivåer)

Oppløsning

(Horisontal)

203 dpi

Oppløsning

(Vertikal)

Standard:

98 dpi (svart-hvitt)

196 dpi (farge)

Fin:

196 dpi (svart-hvitt)

196 dpi (farge)

Superfin:

392 dpi (svart-hvitt)

Foto:

196 dpi (svart-hvitt)

Adressebok

100 navn × 2 nummer eller e-postadresser *1

Grupper

Opptil 6

Gruppesending

250 (200 adressebok / 50 manuelle valg)

Automatisk gjenoppringning

3 ganger med 5 minutters mellomrom

Sending fra minnet

Opptil 200 sider *2

Mottak ved tom for papir

Opptil 200 sider *2

*1
E-postadresser er tilgjengelige når Internett-faks (I-faks) er lastet ned.
*2
«Sider» refererer til «ITU-T Testdiagram 1» (et typisk forretningsbrev, standard oppløsning, MMR-kode).

Dataspesifikasjoner

Farge/Svart-hvitt

Ja/Ja

Kopieringsbredde

291 mm *1

Flere kopier

Stabler/sorterer opptil 99 sider

Forstørre/Forminske

25 % til 400 % (i inkrementer på 1 %)

Oppløsning

Skriver ut opptil 1200 × 4800 dpi

Tosidig
Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter

*1
Ved kopiering på papir i A3-størrelse.

Spesifikasjoner for USB Flash-minne

Kompatible medier

USB Flash-minne *1

JPEG-utskrift
Oppløsning

Opptil 1200 × 4800 dpi

Papirtype

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir, resirkulert papir

Papirstørrelse

A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)

Filformat

JPEG (avansert JPEG-format støttes ikke)

PDF-utskrift

(MFC-J6935DW)

Oppløsning

Opptil 1200 × 1800 dpi

Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6

Filformat

PDF-versjon 1.7

Skann til media
Filformat

JPEG, PDF (farge, gråtone)

TIFF, PDF (svart-hvitt)

*1
USB Flash-minne er ikke inkludert. Fullhastighets-USB 2.0. USB-masselagring er standard opptil 256 GB. Støttede formater: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Skannerspesifikasjoner

Farge/Svart-hvitt

Ja/Ja

TWAIN-kompatibel

Ja

(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10)

(OS X v10.9.5 / 10.10.x /10.11.x)

WIA-kompatibel

Ja

(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10)

ICA-kompatibel

Ja (OS X v10.9.5 / 10.10.x /10.11.x)

Farge dybde

48-bit fargebehandling (inn)

24-bit fargebehandling (ut)

Gråtoner

16-bit fargebehandling (inn)

8-bit fargebehandling (ut)

Oppløsning

Opptil 19200 × 19200 dpi (interpolert) *1

Opptil 1200 × 2400 dpi (optisk) (fra skannerglassplate)

Opptil 600 × 600 dpi (optisk) (fra ADF)

Skannebredde og -lengde

Enkeltsidig dokument

(Skannerglassplate)

Bredde: Opptil 295 mm

Lengde: Opptil 429,8 mm

(ADF)

Bredde: Opptil 295 mm

Lengde: Opptil 429,8 mm

Skannebredde og -lengde

(2-sidig dokument)

(MFC-J6930DW/MFC-J6935DW)

Bredde: Opptil 295 mm (ADF)

Lengde: Opptil 429,8 mm (ADF)

*1
Maksimum 1200 × 1200 dpi skanning med WIA-driveren i Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10 (oppløsning opptil 19 200 × 19 200 dpi kan velges ved å bruke skannerverktøyet).

Skriverspesifikasjoner

Emulering

(MFC-J6935DW)

PCL6, BR-Script3, PDF versjon 1.7, XPS versjon 1.0

Oppløsning

Opptil 1200 × 4800 dpi

Utskriftsbredde *1

291 mm [297 mm (uten kanter)] *2

Uten kanter

A4, Letter, A3, Ledger, A6, foto (10 x 15 cm), foto L (9 x 13 cm), foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm)

Automatisk 2-sidig
Papirtype

Vanlig papir, Resirkulert papir

Papirstørrelse

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive

Utskriftshastighet

Du finner detaljerte spesifikasjoner på www.brother.com.

*1
Ved utskrift på papir i A3-størrelse.
*2
Når Uten kanter-funksjonen er På.

Spesifikasjoner for grensesnitt

USB *1 *2

Bruk en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke er lengre enn 5 meter.

LAN

Bruk en Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller høyere.

Trådløst lokalt nettverk

IEEE 802.11b/g/n (infrastruktur)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

NFC

(MFC-J6930DW/MFC-J6935DW)

Ja

*1
Din maskin har et USB 2.0 Hi-Speed-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin som har et USB-1.1-grensesnitt.
*2
Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

Nettverksspesifikasjoner

Du kan koble maskinen til et nettverk for nettverksutskrift, nettverksskanning, PC-FAX-sending, PC-FAX-mottak (bare for Windows) og fjernoppsett.

Brother BRAdmin Light (kun Windows) programvare for nettverksadministrasjon kan også lastes ned fra Brother Solutions Center.

(Windows) Hvis du trenger mer avansert maskinstyring, kan du bruke den siste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional.
Sikkerhet for trådløse nettverk

WEP 64-/128-biters, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

Trådløs oppsettsveiviser WPS

Ja

*1
Wi-Fi Direct støtter kun WPA2-PSK (AES).