Generelle spesifikasjoner

Skrivertype

Blekkskriver

Skriverhode
Svart-hvitt

Piezo med 420 dyser × 1

Farge

Piezo med 420 dyser × 3

Minnekapasitet
 • MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  256 MB

 • Andre modeller

  128 MB

LCD-skjerm (liquid crystal display) *1
 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

  2,7 tommer (67,5 mm) TFT-fargepekeskjerm LCD og pekepanel

 • MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  3,7 tommer (93,4 mm) TFT-fargepekeskjerm LCD og pekepanel

Strømkilde

Vekselstrøm 220 til 240 V 50/60 Hz

Strømforbruk *2

 • DCP-J4120DW

  Kopiering *3: Ca. 23 W

  Klar *5: Ca. 5,0 W

  Dvale *5: Ca. 1,3 W

  Strøm av *5 *6: Ca. 0,04 W

 • MFC-J4420DW

  Kopiering *4: Ca. 23 W

  Klar *5: Ca. 5,0 W

  Dvale *5: Ca. 1,7 W

  Strøm av *5 *6: Ca. 0,04 W

 • MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  Kopiering *4: Ca. 32 W

  Klar *5: Ca. 5,5 W

  Dvale *5: Ca. 1,9 W

  Strøm av *5 *6: Ca. 0,04 W

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  Kopiering *7: Ca. 32 W

  Klar *5: Ca. 5,5 W

  Dvale *5: Ca. 1,8 W

  Strøm av *5 *6: Ca. 0,04 W

Mål
 • DCP-J4120DW

 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

 • MFC-J5320DW

 • MFC-J5620DW/MFC-J5625DW

 • MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Vekt
 • DCP-J4120DW

  8,1 kg

 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  9,5 kg

 • MFC-J5320DW

  10,8 kg

 • MFC-J5620DW/MFC-J5625DW

  11,7 kg

 • MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  14,5 kg

*1
Målt diagonalt
*2
Målt mens maskinen er tilkoblet USB-grensesnittet. Strømforbruket varierer noe, avhengig av bruksområde eller deleslitasje.
*3
Ved enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard / dokument: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.
*4
Ved enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard/dokument med ADF: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.
*5
Målt i henhold til IEC 62301 utgave 2.0.
*6
Selv når maskinen er slått av, vil den automatisk slå seg på av og til for vedlikehold av skriverhodet, og deretter slå seg selv av.
*7
MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW: Ved enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard/dokument med ADF: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.

MFC-J5720DW/MFC-J5920DW: Ved enkeltsidig utskrift og skanning, oppløsning: standard/dokument med ADF: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.

Støynivå
Lydtrykk
Under drift

50 dB(A) (Ca.) *1

Lydstyrke *2 *3
Kopiering *4
 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  LWAd =6,15 B(A) (Mono)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  LWAd =6,06 B(A) (Mono)

 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  LWAd =6,11 B(A) (Farge)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  LWAd =6,00 B(A) (Farge)

Klar
 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  LWAd =2,95 B(A) (Mono/farge)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  LWAd =2,96 B(A) (Mono/farge)

Temperatur
Under drift

10 til 35 °C

Beste utskriftskvalitet

20 til 33 °C

Luftfuktighet
Under drift

20 til 80 % (uten kondensering)

Beste utskriftskvalitet

20 til 80 % (uten kondensering)

ADF (automatisk dokumentmater) *5
 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  Opptil 20 sider

  Papir: 80 g/m²

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW

  Opptil 35 sider

  Papir: 80 g/m²

 • MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  Opptil 50 sider

  Papir: 80 g/m²

*1
Støy avhenger av utskriftsforholdene.
*2
I samsvar med ISO9296
*3
Kontorutstyr med LWAd>6,30 B(A) egner seg ikke for bruk i rom der personer krever en høy grad av konsentrasjon. Slikt utstyr bør plasseres i separate rom på grunn av støyutslippet.
*4

Kopieringshastighet: 14 cpm (s/h) / 11 cpm (farge)

Disse kopieringshastighetene ble målt på måten som står i 3.5.1 i RAL-UZ171.

*5
Kun ADF-modeller

Spesifikasjoner av dokumentformat

Dokumentstørrelse
ADF-bredde *1

148 til 215,9 mm

ADF-lengde *1

148 til 355,6 mm

Skannerglassbredde

Maks. 215,9 mm

Skannerglasslengde

Maks. 297 mm

*1
kun ADF-modeller

Spesifikasjoner for utskriftsmedie

Papirinngang
Papirmagasin 1
Papirtype

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir *5

Papirstørrelse *1

(Liggende)

A4, Letter, Executive, JIS B5

(Stående)

 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  A5, A6, Konvolutter (Com-10, DL, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW *2

  A3, Ledger, JIS B4, Legal, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)

Maksimal papirkapasitet
 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  Opptil 150 ark med 80 g/m² vanlig papir

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  Opptil 250 ark med 80 g/m² vanlig papir

Papirmagasin 2

(MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)

Papirtype

Vanlig papir

Papirstørrelse *1

(Liggende)

A4, Letter

(Stående)

A3, Ledger, JIS B4, Legal

Maksimal papirkapasitet

Opptil 250 ark med 80 g/m² vanlig papir

Flerbruksskuff (FB-skuff) *3

(MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)

Papirtype

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir *5

Papirstørrelse *1

(Liggende)

A4, Letter, Executive, JIS B5

(Stående)

A3, Ledger, JIS B4, Legal, Folio, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)

Maksimal papirkapasitet

Opptil 80 ark med 80 g/m² vanlig papir *4

Manuell materåpning
Papirtype

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir *5

Papirstørrelse *1

(Liggende)

A4, Letter, Executive, JIS B5

(Stående)

 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW

  A3, Ledger, JIS B4, Legal, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  A3, Ledger, JIS B4, Legal, Folio, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)

Maksimal papirkapasitet

Opptil 1 ark

Papirutgang

Opptil 50 ark med 80 g/m² vanlig papir (utskrift med forsiden opp i papirmagasinet) *5

*1
Papirformat JIS B5 og JIS B4 støttes kun i noen land.
*2
Fotopapir støttes ikke i formatene Ledger, A3, JIS B4 og Legal.
*3

Vi anbefaler å bruke FB-skuffen for glanset papir.

*4
Ikke legg i mer enn fem ark av gangen med Ledger, A3, JIS B4, Legal og Folio.
*5
For glanset papir eller transparenter, fjerner du utskriftene fra papirmagasinet straks de kommer ut av maskinen for å unngå flekker.

Dataspesifikasjoner

Farge/Svart-hvitt

Ja/Ja

Kopieringsbredde

204 mm *1

Flere kopier

Stabler/sorterer opptil 99 sider

Forstørre/Forminske

25 % til 400 % (i inkrementer på 1 %)

Oppløsning

Skriver ut opptil 1200 × 2400 dpi

Tosidig
Papirtype

Vanlig papir

Papirformat

A4, Letter, A5

*1
Ved kopiering på papirformatet A4.

Spesifikasjoner for PhotoCapture Center

Kompatible medier *1
 • DCP-J4120DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  Memory Stick Duo™ (16 MB til 128 MB)

  Memory Stick PRO Duo™ (256 MB til 32 GB)

  Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter (256 MB til 32 GB)

  MultiMediaCard (32 MB til 2 GB)

  MultiMediaCard plus (128 MB til 4 GB)

  MultiMediaCard mobile med adapter (64 MB til 1 GB)

  SD-minnekort (16 MB til 2 GB)

  miniSD med adapter (16 MB til 2 GB)

  microSD med adapter (16 MB til 2 GB)

  SDHC-minnekort (4 GB til 32 GB)

  miniSDHC med adapter (4 GB til 32 GB)

  microSDHC med adapter (4 GB til 32 GB)

  SDXC-minnekort (48 GB til 128 GB)

 • Alle modeller

  USB-minnepinne *2

Oppløsning

Opptil 1200 × 6000 dpi

Filtype

Mediaformat

DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (opptil ver. 2.1)

Bildeformat

 • Fotoutskrift

  JPEG (avansert JPEG-format støttes ikke)

  AVI, MOV (bare Motion JPEG)

 • Skann til medier

  JPEG, PDF (farge)

  TIFF, PDF (svart-hvitt)

Antall filer

Opptil 999 filer

(Mapper i minnekort eller USB Flash-minner regnes også med som filer.)

Mappe

Filer kan lagres i opptil fire mappenivåer på minnekortet eller USB Flash-minnet.

Uten kanter

A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)

*1
Minnekort, adaptere og USB Flash-minner er ikke inkludert.
*2
Full-Speed USB 2.0. USB-masselagringsstandard opptil 64 GB. Støttet format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

PictBridge-spesifikasjoner

Kompatibilitet

Støtter Camera & Imaging Products Association PictBridge-standarden CIPA DC-001.

Gå til http://www.cipa.jp/pictbridge hvis du ønsker mer informasjon.

Grensesnitt

Direkte USB-grensesnitt

Skannerspesifikasjoner

Farge/Svart-hvitt

Ja/Ja

TWAIN-kompatibel

Ja

(Windows® XP *1/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

(OS X v10.7.5 / 10.8.x /10.9.x)

WIA-kompatibel

Ja

(Windows® XP *1/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

ICA-kompatibel

Ja (OS X v10.7.5 / 10.8.x /10.9.x)

Farge dybde

48-bit fargebehandling (inn)

24-bit fargebehandling (ut) / 256 nivåer per farge

Gråtoner

16-bit fargebehandling (inn)

8-bit fargebehandling (ut) / 256 nivåer

Oppløsning

Opptil 19200 × 19200 dpi (interpolert) *2

 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

  Opptil 1200 × 2400 dpi (optisk) (fra skannerglassplate)

  Opptil 1200 × 1200 dpi (optisk) (fra ADF)

 • MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

  Opptil 2400 × 2400 dpi (optisk) (fra skannerglassplate)

  Opptil 2400 × 1200 dpi (optisk) (fra ADF)

Skannebredde og -lengde

Enkeltsidig dokument

(Skannerglassplate)

Bredde: Opptil 213,9 mm

Lengde: Opptil 295 mm

(ADF)

Bredde: Opptil 213,9 mm

Lengde: Opptil 353,6 mm

Skannebredde og -lengde

(2-sidig dokument)

(MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)

Bredde: Opptil 213,9 mm (ADF)

Lengde: Opptil 353,6 mm (ADF)

*1
Windows® XP i denne veiledningen omfatter Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.
*2
Maksimal skanning på 1200 × 1200 dpi ved bruk av WIA-driveren for Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8 (oppløsning på opptil 19 200 × 19 200 dpi kan velges med skannerverktøyet).

Skriverspesifikasjoner

Oppløsning

Opptil 1200 dpi × 6000 dpi

Utskriftsbredde *1

291 mm [297 mm (uten kanter)] *2

Uten kanter

A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm), Indekskort (127 × 203 mm)

Tosidig
Papirtype

Vanlig papir

Papirformat *3

A4, Letter, A5, Executive, JIS B5

Utskriftshastighet *4
*1
Ved utskrift på papirformatet A3.
*2
Når Uten kanter-funksjonen er På.
*3
Papirformatet JIS B5 er kun tilgjengelig for noen land.
*4
Du finner detaljerte spesifikasjoner på http://www.brother.com.

Spesifikasjoner for grensesnitt

USB *1 *2

En USB 2.0-grensesnittkabel som ikke er lengre enn 6 fot (2 meter).

LAN

(MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)

Bruk en Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller høyere.

Trådløst lokalt nettverk

IEEE 802.11b/g/n (infrastruktur-/ad-hoc-modus)

IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

NFC

(MFC-J4620DW/MFC-J4625DW)

Ja

*1
Din maskin har et USB 2.0 Hi-Speed-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin som har et USB-1.1-grensesnitt.
*2
Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

Nettverksspesifikasjoner

Du kan koble maskinen til et nettverk for nettverksutskrift, nettverksskanning, PC Fax-send, PC-Fax-mottak (bare for Windows®), fjernoppsett og få tilgang til bilder fra PhotoCapture Center. Brother BRAdmin Light følger også med *1 Nettverksstyringsprogramvare.

(Windows®) Hvis du trenger mer avansert maskinstyring, kan du bruke den siste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional.
Sikkerhet for trådløse nettverk

SSID (32 tegn), WEP 64/128-bit, WPA‑PSK (TKIP/AES), WPA2‑PSK (AES)

Trådløs oppsettsveiviser AOSS™

Ja

WPS

Ja

*1

(Windows®) Brother BRAdmin Light er tilgjengelig på CD-ROMen som medfølger maskinen.

(Macintosh) Brother BRAdmin Light er tilgjengelig for nedlasting fra Brother Solutions Center.

Spesifikasjoner for datamaskinkrav

Støttede operativsystemer og programvarefunksjoner

Datamaskinplattform og versjon av operativsystemet PC-grensesnitt Prosessor Harddiskplass for installasjon

USB *1

10/100 Base-TX

(Ethernet) *2

Trådløst

Trådløs 802.11b/g/n

For drivere For programmer (Inkludert drivere)

Windows®-operativsystem

Windows® XP Home *3 *4

Windows® XP Professional *3 *4

Utskrift

PC-faks *5 (MFC-modeller)

Skanning

Ekstern disk (USB eller minnekort) *6

Tilgang til nettverksmedier (LAN) *6

32 bit (x86) eller 64 bit (x64) prosessor

150 MB

1 GB

Windows Vista® *3 *4

500 MB

1,3 GB

Windows® 7 *3 *4

Windows® 8 *3 *4

Windows® 8.1 *3 *4

650 MB

Windows Server® 2003

Windows Server® 2003 R2

Windows Server® 2008

I/A

Utskrift

50 MB

I/A

Windows Server® 2008 R2

Windows Server® 2012

Windows Server® 2012 R2

64 bit (x64) prosessor

Macintosh-operativsystem

OS X v10.7.5

OS X v10.8.x

OS X v10.9.x

Utskrift

PC-faks (send) *5 (MFC-modeller)

Skanning

Ekstern disk (USB eller minnekort) *6

Tilgang til nettverksmedier (LAN) *6

Intel®-prosessor

80 MB

550 MB

*1
Tredjeparts USB-porter støttes ikke.
*2
kun MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW
*3
For WIA, 1200 x 1200-oppløsning. Brother Scanner Utility muliggjør forbedring opptil 19200 x 19200 dpi.
*4
Nuance™ PaperPort™ 12SE støtter Windows® XP Home (SP3 eller høyere), Windows® XP Professional (SP3 eller høyere), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere), Windows® 7, Windows® 8 og Windows® 8.1.
*5
PC-faks støtter bare svart-hvitt.
*6
Ekstern disk og tilgang til nettverksmedier er funksjoner i PhotoCapture Center.