Størrelse

Mål Ca. 338 (B) x 188 (D) x 173 mm (H) (inklusive tastatur med LCD-skjerm)
Vekt Ca. 3,4 kg (inklusive tastatur med LCD-skjerm)

Utskrift

Metode Termisk overføring
Skrivehode 454 punkter / 360 ppt
Høyoppløsningsmodus: Maks. 720 x 360 dpi (når koblet til en datamaskin) *1
Utskriftshøyde Maks. 32 mm (når det brukes 36 mm tape) *2
Utskriftshastighet Nettadapter: maks. 60 mm/sek.
Batteri: 20-60 mm/sek. (varierer avhengig av tapebredde)
Faktisk utskriftshastighet avhenger av forholdene
Kassett Brother TZe-tapekassett (bredder på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm og 36 mm)
Brother HSe-rørkassett (bredder på 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm og 23,6 mm)
Brother FLe-etikettkassett (21 x 45 mm)
Antall linjer ▪ TZe-tapekassett
36 mm tape: 17 linjer
24 mm tape: 13 linjer
18 mm tape: 10 linjer
12 mm tape: 6 linjer
9 mm tape: 4 linjer
6 mm tape: 3 linjer
3,5 mm tape: 1 linje

▪ HSe-rørkassett
23,6 mm tape: 12 linjer
17,7 mm tape: 10 linjer
11,7 mm tape: 6 linjer
8,8 mm tape: 4 linjer
5,8 mm tape: 2 linjer

Minne (lokale filer)

Fillagring Maks. 99 filer

Strømforsyning

Adapter Nettadapter (AD9100ESA): 24 V AC 100-240 V 50/60 Hz
Batteri (ekstrautstyr) Li-ionbatteri (PA-BT-4000LI): 14,4 V
Automatisk avslåing Li-ionbatteri (PA-BT-4000LI): 30 min
Nettadapter (AD9100ESA): 4 t

Grensesnitt

USB Versjon 2.0 Full speed
Wi-Fi ▪ Wireless Direct: IEEE 802.11n
▪ Ad-hoc-modus: IEEE 802.11b *3
▪ Infrastrukturmodus: IEEE 802.11b/g/n
▪ WPS 2.0

Annen

Driftstemperatur / -fuktighet Når i drift: mellom 10 og 35 °C / mellom 20 og 80 %
Maksimal våttemperatur: 27 °C
*1 Høyoppløsningsmodus kan brukes hvis nettadapteren er koblet til og laminert TZe-tape med svart blekk er installert.
Du kan ikke bruke denne funksjonen for TZe-FX**1-tape.
*2 Faktisk tegnstørrelse kan være mindre enn maksimal utskriftshøyde.
*3 Ikke alle datamaskiner, mobile enheter og operativsystemer, kan støtte Ad-hoc-modus.