Общи спецификации

Тип на принтера

 • Лазерен

Метод на печат

 • Електрофотографски лазерен принтер

Капацитет на паметта

Стандартна

 • (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW)

  512 MB

 • (MFC-L9570CDW)

  1 GB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)
 • (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW)

  3,7-инчов (93,4-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей  *1

 • (MFC-L8900CDW)

  5,0-инчов (125,9-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей  *1

 • (MFC-L9570CDW)

  7,0-инчов (176,1-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей  *1

Захранващ източник

 • 220 до 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково

 • Приблизително 1 230 W

Печат *2

 • Приблизително 580 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *2

 • Приблизително 340 W при 25°C

Копиране *2

 • Приблизително 550 W при 25°C

Копиране

(Тих режим) *2

 • Приблизително 350 W при 25°C

Готовност *2

 • Приблизително 70 W при 25°C

Почивка *2

 • Приблизително 10 W

Дълбоко заспиване *2

 • (DCP-L8410CDW)

  Приблизително 1,3 W

 • (MFC-L8690CDW)

  Приблизително 1,4 W

 • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

  Приблизително 1,7 W

Изключено захранване *2 *3 *4

 • Приблизително 0,03 W

Габарити

(Типичен контурен изглед)

Мерна единица: мм

 • (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW)

  * : 435

  ** : 539

  *** : 526

 • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

  * : 495

  ** : 549

  *** : 526

Тегло (с консумативи)

 • (DCP-L8410CDW)

  27,6 кг

 • (MFC-L8690CDW)

  27,9 кг

 • (MFC-L8900CDW)

  28,7 кг

 • (MFC-L9570CDW)

  29,7 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • LpAm = 49 dB (A)

Печат

(Тих режим)

 • LpAm = 44 dB (A)

Готовност

 • LpAm = Безшумен

Сила на звука

Копиране *5 *6

Черно-бяло

(с изключение на Белгия)

 • LWAd = 6,40 B (A)

(за Белгия)

 • LWAd = 6,35 B (A)

Цветно

(с изключение на Белгия)

 • LWAd = 6,41 B (A)

(за Белгия)

 • LWAd = 6,36 B (A)

Печат

(Тих режим)

Черно-бяло

 • LWAd = 6,00 B (A)

Цветно

 • LWAd = 6,00 B (A)

Готовност *5 *6

 • LWAd = Безшумен

Температура

При работа

 • 10 до 32 °C

Съхранение

 • 0 до 40 °C

Влажност

При работа

 • 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

 • 10 до 90% (без кондензация)

ADF (автоматично листоподаващо устройство)

 • (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW)

  До 50 листа

 • (MFC-L8900CDW)

  До 70 листа

 • (MFC-L9570CDW)

  До 80 листа

За най-добри резултати препоръчваме:

 • Температура: 20 до 30 °C

 • Влажност: 50 до 70%

 • Хартия: 80 г/м2

Предупреждение за лазерно устройство

*1
, измерено по диагонал
*2
USB връзки с компютър
*3
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*4
В консумацията на електроенергия има леки разлики в зависимост от средата за експлоатация.
*5
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ171.
*6
Офис оборудване с LWAd>6,30 B(A) не е подходящо за употреба в помещение, където за хората е необходима висока степен на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставено в отделна стая поради генерирания шум.

Спецификация за размера на документа

Размер на документа

Ширина на ADF

 • 105 до 215,9 мм

Дължина на ADF

 • 147,3 до 355,6 мм

Ширина на стъклото на скенера

 • Макс. 215,9 мм

Дължина на стъклото на скенера

 • (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW)

  Макс. 300 мм

 • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

  Макс. 355,6 мм

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, A5(дълъг ръб), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Мултифункционална тава

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • Ширина:

  76,2 до 215,9 мм

 • Дължина:

  от 127 до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 50 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

 • Плик: 10 плика до 10 мм дебелина

Тава за хартия 2, 3, 4

(Допълнителна) *1 *2

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • LT-330CL

  До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

 • LT-340CL *3

  До 500 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Изход на хартията *4

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • До 150 листа от 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

Двустранен

Автоматичен двустранен печат

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • A4

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

*1
(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Максимален брой долни тави: до три долни тави LT-330CL
*2
(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Максимален брой долни тави: до три долни тави LT-330CL или до две долни тави във всякакви други комбинации
*3
Важи за MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW
*4
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на факса

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция се предлага само за моделите MFC.

Съвместимост

 • ITU-T супер група 3

Система на кодиране

 • MH / MR / MMR / JBIG

Скорост на модема

 • 33 600 бита/сек. (с автоматично включване в авариен режим)

Двустранен печат на получените

 • Да

Автоматично двустранно изпращане

 • (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

  Да (от ADF)

Ширина на сканиране

 • Макс. 208 мм

Ширина на печат

 • Макс. 208 мм

Нива на сивото

 • 8 бита/256 нива

Резолюция

Хоризонтална
 • 203 dpi

Вертикална
 • Стандартно: 98 dpi

 • Фино: 196 dpi

 • Суперфино: 392 dpi

 • Фото: 196 dpi

Адресна книга
 • 300 местоположения

Групи
 • До 20

Разпращане
 • 350 местоположения

Автоматично повторно набиране
 • 3 пъти на интервали от 5 минути

Предаване от паметта
 • до 500 страници *1

Приемане при липса на хартия
 • до 500 страници *1

*1
“Страници” се отнасят за “Тестовата схема № 1 на ITU-T” (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, JBIG код).

Спецификация на копиране

Ширина на копиране

 • Макс. 210 мм

Автоматично двустранно копиране

 • (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

  Да (от ADF)

Сортиране на копия
 • Да

Разделяне на копия
 • до 999 страници

Увеличаване/намаляване
 • 25 – 400% (със стъпка 1%)

Резолюция
 • Макс. 1 200 х 600 dpi

Време за излизане на първото копие *1

Черно-бяло

 • По-малко от 16 секунди при 23°C / 230 V

Цветно

 • По-малко от 17 секунди при 23°C / 230 V
*1
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на скенера

Цветен/Черно-бял

 • Да / Да

TWAIN съвместимост

 • Да

  (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10)

  (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12)

WIA съвместимост

 • Да

  (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10)

ICA съвместимост

 • Да

  (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12)

Дълбочина на цвета

 • 48–битова обработка на цветовете (вход)

 • 24-битова обработка на цветовете (изход)

Нюанси на сивото

 • 16–битова обработка на цветовете (вход)

 • 8-битова обработка на цветовете (изход)

Резолюция *1

 • До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирана)

 • До 1 200 x 2400 dpi (от стъклото на скенера)

 • До 1200 x 600 dpi (от ADF)

Ширина на сканиране

 • Макс. 210 мм

Автоматично двустранно сканиране

 • (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

  Да (от ADF)

*1
Максимум 1 200 × 1 200 dpi при сканиране чрез WIA драйвер в Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 и Windows® 10 (с помощната програма за скенер може да бъде избрана резолюция до 19 200 × 19 200 dpi)

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

 • Да

Емулация

 • PCL6, BR-Script3, PDF версия 1.7, XPS версия 1.0

Резолюция

 • 600 x 600 dpi, качество от клас 2 400 dpi (2 400 x 600)

Скорост на печат *1  *2

Едностранен печат

Черно-бяло

 • До 33 страници/минута (размер Letter)

  До 31 страници/минута (размер A4)

Цветно

 • До 33 страници/минута (размер Letter)

  До 31 страници/минута (размер A4)

Двустранен печат

Черно-бяло

 • До 14 страници/минута (7 листа в минута) (размер Letter или A4)

Цветно

 • До 14 страници/минута (7 листа в минута) (размер Letter или A4)

Време за излизане на първата разпечатка *3

Черно-бяло

 • По-малко от 15 секунди при 23°C / 230 V

Цветно

 • По-малко от 15 секунди при 23°C / 230 V
*1
Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

LAN

 • 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T *3 *4

Безжична LAN мрежа

 • IEEE 802.11b/g/n (Режим “Инфраструктура”)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC *5

 • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

  Да

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
*3
Използвайте прав кабел тип “усукана двойка” категория 5e (или по-висока).
*4
Когато свържете устройството към гигабитова Ethernet мрежа, използвайте мрежови устройства, които са съвместими със спецификацията 1000BASE-T.
*5
Когато свържете външен четец на IC карти, използвайте устройство, поддържано от драйвер от HID клас.

Спецификации на функцията за директен печат

Съвместимост
 • PDF версия 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (създадено от собствения драйвер на принтера), TIFF (сканирано от модели на Brother), XPS версия 1.0

Интефрейс
 • Директен USB интерфейс: Отпред x 1, на гърба x 1(MFC-L9570CDW)

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Безжична LAN мрежа

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Автоматичен IP), преобразуване на имена WINS/NetBIOS, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port 9100, POP3, SMTP клиент, IPP/IPPS, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMP, уеб услуги (печат/сканиране), SNTP клиент, LDAP, IMAP4

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP клиент, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMPv6, SNTP клиент, LDAP, уеб услуги (печат/сканиране), IMAP4

Защита на мрежата (кабелна)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на мрежата (безжична)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

Сертифициране на безжичната мрежа

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA/WPA2 – корпоративен, личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

*1
Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES).