Общи спецификации

Тип на принтера

 • Лазерен

Метод на печат

 • Електрофотографски лазерен принтер

Капацитет на паметта

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  256 MB

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW)

  512 MB

 • (MFC-L6900DW)

  1 GB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN)

  93,4 мм TFT цветен сензорен LCD дисплей *1

 • (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  123,2 мм TFT цветен сензорен LCD дисплей *1

Захранващ източник

 • 220 до 240 V AC 50/60Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково *2

 • Приблизително 1 344 W

Печат *2

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  Приблизително 645 W при 25°C

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW)

  Приблизително 745 W при 25°C

 • (MFC-L6900DW)

  Приблизително 805 W при 25°C

Печат (Тих режим) *2

 • Приблизително 390 W при 25°C

Копиране *2

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  Приблизително 645 W при 25°C

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW)

  Приблизително 745 W при 25°C

 • (MFC-L6900DW)

  Приблизително 805 W при 25°C

Копиране (Тих режим) *2

 • Приблизително 390 W при 25°C

Готовност *2

 • Приблизително 34 W при 25°C

Почивка *2

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN)

  Приблизително 7,5 W

 • (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  Приблизително 8,0 W

Дълбоко заспиване *2

 • Приблизително 1,6 W

Изключено захранване *2 *3 *4

 • Приблизително 0,04 W

Габарити

Мерна единица: мм

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  * 435

  ** 486

  *** 427

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  * 495

  ** 518

  *** 427

Тегло (с консумативи)

 • (DCP-L5500DN)

  16,4 кг

 • (DCP-L6600DW)

  18,5 кг

 • (MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  16,5 кг

 • (MFC-L6800DW)

  18,9 кг

 • (MFC-L6900DW)

  19,0 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  LpAm = 54 dB (A)

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  LpAm = 57 dB (A)

Готовност

 • LpAm = 35,0 dB (A)

Печат

(Тих режим)

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  LpAm = 52 dB (A)

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  LpAm = 53 dB (A)

Сила на звука

Копиране *5 *6

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  LWAd = 6,67 B (A)

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  LWAd = 6,76 B (A)

Готовност *5 *6

 • LWAd = 4,80 B (A)

Печат

(Тих режим)

 • LWAd = 6,47 B (A)

Температура

При работа

 • 10 до 32 °C

Съхранение

 • 0 до 40 °C

Влажност

При работа

 • 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

 • 35 до 85% (без кондензация)

ADF (автоматично листоподаващо устройство)

 • (DCP-L5500DN)

  До 40 листа

 • (MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  До 50 листа

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  До 80 листа

За най-добри резултати препоръчваме:

 • Температура: 20 до 30 °C

 • Влажност: 50 до 70%

 • Хартия: 80 г/м2

Предупреждение за лазерно устройство

*1
, измерено диагонално
*2
USB връзки с компютър
*3
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*4
Консумацията на електроенергия варира леко в зависимост от средата на използване или износването на компонентите.
*5
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ171.
*6
Офис оборудване с LWAd>6,30 B(A) не е подходящо за употреба в помещение, където за хората е необходима висока степен на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставено в отделна стая поради генерирания шум.

Спецификация за размера на документа

Размер на документа

Ширина на ADF

 • 105 до 215,9 мм

Дължина на ADF

 • 147,3 до 355,6 мм

Ширина на стъклото на скенера

 • Макс. 215,9 мм

Дължина на стъклото на скенера

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  Макс. 300 мм

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  Макс. 355,6 мм

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия
 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, плътна хартия *1

Размер на хартията
 • A4, Letter, A5, A5 (дълъг ръб), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

Тегло на хартията
 • 60 до 120 г/м2

Максимален капацитет за хартия
 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  До 520 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Мултифункционална тава

Тип хартия
 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикет, плик, тънък плик, плътен плик

Размер на хартията
 • Ширина:

  76,2 до 215,9 мм

 • Дължина:

  от 127 до 355,6 мм

Тегло на хартията

 • 60 до 200 г/м2

Максимален капацитет за хартия
 • До 50 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

  Плик: 10 плика до 10 мм дебелина

Тава за хартия 2, 3

(Допълнителна) *2

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, плътна хартия *1

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

Тегло на хартията

 • 60 до 120 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • (LT-5500/LT-5505)

  До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

 • (LT-6500/LT-6505)

  До 520 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Изход на хартията *3

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  До 150 листа от 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  До 10 листа (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

Двустранен

Автоматичен двустранен печат

Тип хартия
 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията
 • A4

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

*1
Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре) преди печат, за да може отпечатаната страница да излезе в изходната тава с лицето нагоре.
*2
Можете да монтирате до две долни тави.
*3
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на факса

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция се предлага само за моделите MFC.

Съвместимост

 • ITU-T супер група 3

Система на кодиране

 • MH / MR / MMR / JBIG

Скорост на модема

 • 33 600 бита/сек. (с автоматично включване в авариен режим)

Двустранен печат на получените

 • Да

Автоматично двустранно изпращане

 • (MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  Да (от ADF)

Ширина на сканиране

 • Макс. 208 мм

Ширина на печат

 • Макс. 208 мм

Нива на сивото

 • 8 бита/256 нива

Резолюция

Хоризонтална
 • 203 dpi

Вертикална
 • Стандартно: 98 dpi

 • Фино: 196 dpi

 • Суперфино: 392 dpi

 • Фото: 196 dpi

Адресна книга
 • 300 местоположения

Групи
 • До 20

Разпращане
 • 350 местоположения

Автоматично повторно набиране
 • 3 пъти на интервали от 5 минути

Предаване от паметта
 • до 500 страници *1

Приемане при липса на хартия
 • до 500 страници *1

*1
“Страници” се отнасят за “Тестовата схема № 1 на ITU-T” (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, JBIG код). Спецификациите и отпечатаните материали подлежат на промяна без предупреждение.

Спецификация на копиране

Ширина на копиране

 • Макс. 210 мм

Автоматично двустранно копиране

 • (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  Да (от ADF)

Множество копия
 • Сортира/разделя до 999 страниц

Увеличаване/намаляване
 • 25 – 400% (със стъпка 1%)

Резолюция
 • Макс. 1 200 х 600 dpi

Време за излизане на първото копие *1
 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  По-малко от 9,2 секунди при 23°C / 230 V

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  По-малко от 9,5 секунди при 23°C / 230 V

*1
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на скенера

Цветен/Черно-бял

 • Да / Да

TWAIN съвместимост

 • Да

  (Windows® XP(SP3) / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1)

  (OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x)

WIA съвместимост

 • Да

  (Windows® XP(SP3) / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1)

ICA съвместимост

 • Да

  (OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x)

Дълбочина на цвета

 • 48–битова обработка на цветовете (вход)

 • 24-битова обработка на цветовете (изход)

Нюанси на сивото

 • 16–битова обработка на цветовете (вход)

 • 8-битова обработка на цветовете (изход)

Резолюция *1

 • До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирана)

 • До 1 200 x 1 200 dpi (от стъклото на скенера)

 • До 600 x 600 dpi (от ADF)

Ширина на сканиране

 • Макс. 210 мм

Автоматично двустранно сканиране

 • (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  Да (от ADF)

*1
Сканиране с максимум 1 200 × 1 200 dpi с WIA драйвер под Windows® XP(SP3), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 и Windows® 8.1 (с помощната програма за скенер може да бъде избрана резолюция до 19 200 × 19 200 dpi)

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

 • Да

Емулация

 • PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF версия 1.7, XPS версия 1.0

Резолюция

 • До 1 200 x 1 200 dpi

Скорост на печат *1  *2

Едностранен печат

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  До 40 страници/минута (размер A4)

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW)

  До 46 страници/минута (размер A4)

 • (MFC-L6900DW)

  До 50 страници/минута (размер A4)

Двустранен печат

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  До 20 страници/минута (10 листа в минута) (размер Letter или A4)

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  До 24 страници/минута (12 листа в минута) (размер Letter или A4)

Време за излизане на първата разпечатка *3

 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  По-малко от 7,2 секунди при 23°C / 230 V

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  По-малко от 7,5 секунди при 23°C / 230 V

*1
Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2
 • Hi-Speed USB 2.0

  Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

LAN
 • (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

  10Base-T / 100Base-TX *3

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  10Base-T / 100Base-TX /1000Base-T *3 *4

Безжична LAN мрежа
 • (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  IEEE 802.11b/g/n (инфраструктура/режим "Ad-hoc")

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

NFC

 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

  Да

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
*3
Използвайте прав кабел тип “усукана двойка” категория 5 (или по-висока).
*4
Ако свържете устройството към гигабитова Ethernet мрежа, използвайте мрежовите устройства и кабели, които са съвместими със спецификацията 1000BASE-T.

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Безжична LAN мрежа

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”/режим “Ad-hoc”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Автоматично частно IP адресиране), WINS/NetBIOS преобразуване на имена, DNS преобразуващо устройство, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP клиент, IPP/IPPS, FTP клиент и сървър, CIFS Client, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMP, уеб услуги (печат/сканиране), SNTP клиент, LDAP, IMAP4

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS преобразуващо устройство, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP клиент, FTP клиент и сървър, CIFS Client, TELNET сървър, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMPv6, SNTP клиент, LDAP, уеб услуги (печат/сканиране), IMAP4

Защита на мрежата (кабелна)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на мрежата (безжична)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Сертифициране на безжичната мрежа

Wi-Fi Certification Mark License (WPA/WPA2 - корпоративен, личен), лиценз за идентифицираща маркировка за Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Спецификации на функцията за директен печат

Съвместимост
 • PDF версия 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (създадено от собствения драйвер на принтера), TIFF (сканирано от модели на Brother), XPS версия 1.0

Интефрейс
 • Директен USB интерфейс: Отпред x 1, на гърба x 1(DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)