Общи спецификации

Тип на принтера

 • Светодиод

Метод на печат

 • Електрофотографски светодиоден принтер

Капацитет на паметта

Стандартна

 • 512 MB

LCD дисплей (течнокристален дисплей) *1
 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

  16 знака x 2 реда

 • DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  3,7-инчов (93,4-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей

Захранващ източник

 • 220 до 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 1 180 W

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 1 180 W

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 1 180 W

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 1 180 W

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 1 180 W

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 1 320 W

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 1 320 W

Печат *2

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 400 W при 25°C

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 400 W при 25°C

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 400 W при 25°C

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 400 W при 25°C

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 400 W при 25°C

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 430 W при 25°C

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 430 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *2

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 280 W при 25°C

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 280 W при 25°C

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 280 W при 25°C

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 280 W при 25°C

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 280 W при 25°C

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 260 W при 25°C

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 260 W при 25°C

Копиране *2

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 400 W при 25°C

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 400 W при 25°C

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 400 W при 25°C

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 400 W при 25°C

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 400 W при 25°C

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 430 W при 25°C

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 430 W при 25°C

Копиране

(Тих режим) *2

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 280 W при 25°C

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 280 W при 25°C

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 280 W при 25°C

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 280 W при 25°C

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 280 W при 25°C

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 260 W при 25°C

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 260 W при 25°C

Готовност *2

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 80 W при 25°C

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 80 W при 25°C

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 80 W при 25°C

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 80 W при 25°C

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 80 W при 25°C

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 75 W при 25°C

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 75 W при 25°C

Почивка *2

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 9,7 W

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 9,7 W

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 9,7 W

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 9,7 W

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 9,7 W

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 10,1 W

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 10,1 W

Дълбоко заспиване *2

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 1,2 W

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 1,2 W

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 1,2 W

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 1,2 W

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 1,2 W

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 1,2 W

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 1,2 W

Изключено захранване *2 *3 *4

 • DCP-L3510CDW

  Приблизително 0,04 W

 • DCP-L3517CDW

  Приблизително 0,04 W

 • DCP-L3550CDW

  Приблизително 0,04 W

 • MFC-L3710CW

  Приблизително 0,04 W

 • MFC-L3730CDN

  Приблизително 0,04 W

 • MFC-L3750CDW

  Приблизително 0,04 W

 • MFC-L3770CDW

  Приблизително 0,04 W

Габарити

(Типичен контурен изглед)

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Мерна единица: мм

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

  * : 410

  ** : 368

  *** : 475

 • DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

  * : 410

  ** : 414

  *** : 475

 • MFC-L3770CDW

  * : 410

  ** : 414

  *** : 509

Тегло (с консумативи)

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

  21,7 кг

 • DCP-L3550CDW

  23,2 кг

 • MFC-L3710CW

  22,5 кг

 • MFC-L3730CDN

  23,4 кг

 • MFC-L3750CDW

  23,4 кг

 • MFC-L3770CDW

  24,5 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  LpAm = 47 dB (A)

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  LpAm = 45 dB (A)

Печат

(Тих режим)

 • LpAm = 43 dB (A)

Готовност

 • Стойност по подразбиране: Безшумен *5

Сила на звука

Печат *6

Черно-бяло

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  LWAd = 5,86 B (A)

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  LWAd = 6,11 B (A)

Цветно

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  LWAd = 5,92 B (A)

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  LWAd = 6,16 B (A)

Печат

(Тих режим)

Черно-бяло

 • LWAd = 5,71 B (A)

Цветно

 • LWAd = 5,73 B (A)

Готовност

 • Стойност по подразбиране: Безшумен *7

Температура

При работа

 • От 10°C до 32°C

Съхранение

 • От 0°C до 40°C

Влажност

При работа

 • 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

 • 10 до 95% (без кондензация)

ADF (автоматично листоподаващо устройство)

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
 • До 50 листа

За най-добри резултати препоръчваме:

 • Температура: 20 до 30 °C

 • Влажност: 50 до 70%

 • Хартия: 80 г/м2

Предупреждение за лазерно устройство

*1
, измерено по диагонал.
*2
USB връзки с компютър
*3
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*4
В консумацията на електроенергия има леки разлики в зависимост от средата за експлоатация.
*5
Ако електромоторът на вентилатора работи: LpAm = 33 dB (A)
*6
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ205.
*7
Ако електромоторът на вентилатора работи: LWAd = 4,67 B (A)

Спецификация за размера на документа

Размер на документа

Ширина на ADF

 • от 105 мм до 215,9 мм

Дължина на ADF

 • от 147,3 мм до 355,6 мм

Ширина на стъклото на скенера

 • Макс. 215,9 мм

Дължина на стъклото на скенера

 • Макс. 300 мм

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, A5 (дълъг ръб), A6, Executive

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м²

Максимален капацитет за хартия

 • До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Мултифункционална тава (MFC-L3770CDW)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, дебела хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикет, плик, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • Ширина:

  от 76,2 мм до 216 мм

 • Дължина:

  от 116 мм до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 30 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

 • Плик: три плика до 6 мм дебелина

Отвор за ръчно подаване (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, дебела хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикет, плик, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • Ширина:

  от 76,2 мм до 216 мм

 • Дължина:

  от 116 мм до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • Един лист

Изход на хартията

 *1

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • До 150 листа по 80 г/м2 Обикновена хартия (разпечатаният документ се подава с лицевата страна надолу към изходната тава за хартия, обърната с лицето надолу)

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • Един лист (разпечатаният документ се подава с лицевата страна нагоре към изходната тава за хартия, обърната с лицето нагоре)

Двустранен

Автоматичен двустранен печат (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м2

*1
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на факса

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция се предлага само за моделите MFC.

Съвместимост

 • ITU-T супер група 3

Система на кодиране

 • MH / MR / MMR / JBIG

Скорост на модема

 • 33 600 бита/сек. (с автоматично включване в авариен режим)

Двустранен печат на получените

 • MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  Да

Автоматично двустранно изпращане

 • MFC-L3770CDW

  Да (от ADF)

Ширина на сканиране

 • Макс. 208 мм

Ширина на печат

 • Макс. 207,4 мм

Нива на сивото

 • 8 бита/256 нива

Резолюция

Хоризонтална
 • 203 dpi

Вертикална
 • Стандартно: 98 dpi

 • Фино: 196 dpi

 • Суперфино: 392 dpi

 • Фото: 196 dpi

Адресна книга
 • 200 местоположения

Групи
 • До 20

Разпращане
 • 250 местоположения

Автоматично повторно набиране
 • 3 пъти на интервали от 5 минути

Предаване от паметта
 • до 500 страници *1

Приемане при липса на хартия
 • до 500 страници *1

*1
“Страници” се отнасят за “Тестовата схема № 1 на ITU-T” (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, JBIG код).

Спецификация на копиране

Ширина на копиране

 • Макс. 210 мм

Автоматично двустранно копиране

 • MFC-L3770CDW

  Да (от ADF)

Сортиране на копия
 • Да

Разделяне на копия
 • до 99 страници

Увеличаване/намаляване
 • 25 – 400% (със стъпка 1%)

Резолюция
 • Макс. 600 х 600 dpi

Време за излизане на първото копие *1

Черно-бяло

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  По-малко от 15 секунди при 23°C/230 V

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  По-малко от 17,5 секунди при 23°C/230 V

Цветно

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  По-малко от 16 секунди при 23°C/230 V

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  По-малко от 17,5 секунди при 23°C/230 V

*1
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на скенера

Цветен/Черно-бял

 • Да / Да

TWAIN съвместимост

 • Да

  (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10)

  (macOS v10.11.6, v10.12.x, v10.13.x)

WIA съвместимост

 • Да

  (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10)

Дълбочина на цвета

 • 48–битова обработка на цветовете (вход)

 • 24-битова обработка на цветовете (изход)

Нюанси на сивото

 • 16–битова обработка на цветовете (вход)

 • 8-битова обработка на цветовете (изход)

Резолюция *1

 • До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирана)

 • До 1 200 x 2400 dpi (от стъклото на скенера)

 • До 600 x 600 dpi (от ADF)

Ширина на сканиране

 • Макс. 210 мм

Автоматично двустранно сканиране

 • MFC-L3770CDW

  Да (от ADF)

*1
Максимум 1 200 × 1 200 dpi при сканиране чрез WIA драйвер в Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 и Windows® 10 (с помощната програма за скенер може да бъде избрана резолюция до 19 200 × 19 200 dpi)

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  Да

Емулация

 • PCL6, BR-Script3, PDF версия 1.7, XPS версия 1.0

Резолюция

 • 600 x 600 dpi, качество от клас 2 400 dpi (2 400 x 600)

Скорост на печат *1  *2

Едностранен печат

Черно-бяло

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  До 19 страници/минута (размер Letter)

  До 18 страници/минута (размер A4)

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  До 25 страници/минута (размер Letter)

  До 24 страници/минута (размер A4)

Цветно

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  До 19 страници/минута (размер Letter)

  До 18 страници/минута (размер A4)

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  До 25 страници/минута (размер Letter)

  До 24 страници/минута (размер A4)

Двустранен печат

Черно-бяло

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN

  До 6 страни/минута (до 3 листа/минута) (размер Letter или A4)

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  До 8 страни/минута (до 4 листа/минута) (размер Letter или A4)

Цветно

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN

  До 6 страни/минута (до 3 листа/минута) (размер Letter или A4)

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  До 8 страни/минута (до 4 листа/минута) (размер Letter или A4)

Време за излизане на първата разпечатка *3

Черно-бяло

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  По-малко от 14 секунди при 23°C/230 V

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  По-малко от 15,5 секунди при 23°C/230 V

Цветно

 • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  По-малко от 14 секунди при 23°C/230 V

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN

  По-малко от 15,5 секунди при 23°C/230 V

*1
Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
Печат от режим на готовност и стандартна тава.

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 метра.

LAN

 • DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  10Base-T/100Base-TX *3

Безжична LAN мрежа

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  IEEE 802.11b/g/n (Режим “Инфраструктура”)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC

 • MFC-L3770CDW

  Да

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
*3
Използвайте прав кабел с усукана двойка категория 5 (или по-висока).

Спецификации на функцията за директен печат

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция се предлага за MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW.

Съвместимост
 • PDF версия 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (създадено от собствения драйвер на принтера), TIFF (сканирано от модели на Brother), XPS версия 1.0

Интефрейс
 • Директен USB интерфейс: Отпред x 1

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Безжична LAN

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), разрешаване на имена WINS/NetBIOS, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, SMTP клиент, IPP/IPPS, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMP, уеб услуги (печат/сканиране), SNTP клиент

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP клиент, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMPv6, SNTP клиент, уеб услуги (печат/сканиране)

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

Безжично сертифициране

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA/WPA2 – корпоративен, личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

*1
Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES).