Общи спецификации

Тип на принтера

Мастиленоструен

Пeчатаща глава
Черно-бяла

Пиезо глава с 420 дюзи × 1

Цветно

Пиезо глава с 420 дюзи × 3

Капацитет на паметта
 • MFC-J5720DW

  256 MB

 • Други модели

  128 MB

LCD дисплей (течнокристален дисплей) *1
 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

  2,7-инчов (67,5 mm) TFT цветен сензорен течнокристален дисплей и сензорен панел

 • MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  3,7-инчов (93,4 mm) TFT цветен сензорен течнокристален дисплей и сензорен панел

Захранващ източник

Променлив ток (AC) от 220 до 240 V, 50/60 Hz

Консумация на електроенергия *2

 • DCP-J4120DW

  Копиране *3: Приблиз. 23 W

  Готовност *5: Приблиз. 5,0 W

  Почивка *5: Приблиз. 1,3 W

  Изключено захранване *5 *6: Приблиз. 0,04 W

 • MFC-J4420DW

  Копиране *4: Приблиз. 23 W

  Готовност *5: Приблиз. 5,0 W

  Почивка *5: Приблиз. 1,7 W

  Изключено захранване *5 *6: Приблиз. 0,04 W

 • MFC-J4620DW

  Копиране *4: Приблиз. 32 W

  Готовност *5: Приблиз. 5,5 W

  Почивка *5: Приблиз. 1,9 W

  Изключено захранване *5 *6: Приблиз. 0,04 W

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  Копиране *7: Приблиз. 32 W

  Готовност *5: Приблиз. 5,5 W

  Почивка *5: Приблиз. 1,8 W

  Изключено захранване *5 *6: Приблиз. 0,04 W

Габарити
 • DCP-J4120DW

 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

 • MFC-J5320DW

 • MFC-J5620DW

 • MFC-J5720DW

Тегла
 • DCP-J4120DW

  8,1 kg

 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  9,5 kg

 • MFC-J5320DW

  10,8 kg

 • MFC-J5620DW

  11,7 kg

 • MFC-J5720DW

  14,5 kg

*1
Измерено диагонално
*2
Измерени, когато устройството е свързано към USB интерфейс. Консумацията на електроенергия варира леко в зависимост от средата на използване или износването на компонентите.
*3
При едностранен печат, резолюция: стандартна/документ: отпечатан образец съгласно ISO/IEC 24712.
*4
При използване на ADF, едностранен печат, резолюция: стандартна/документ: отпечатан образец съгласно ISO/IEC 24712.
*5
Измерванията са съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*6
Дори когато устройството е изключено, то автоматично ще се включва периодично за профилактика на печатащата глава и след това ще се изключва.
*7
MFC-J5320DW/MFC-J5620DW: При използване на ADF, едностранен печат, резолюция: стандартна/документ: отпечатан образец съгласно ISO/IEC 24712.

MFC-J5720DW: При използване на ADF, едностранен печат и сканиране, резолюция: стандартна/документ: отпечатан образец съгласно ISO/IEC 24712.

Ниво на шум
Налягане на звука
При работа

50 dB(A) (Приблиз.) *1

Сила на звука *2 *3
Копиране *4
 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  LWAd =6,15 B(A) (черно-бяло)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  LWAd =6,06 B(A) (черно-бяло)

 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  LWAd =6,11 B(A) (цветно)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  LWAd =6,00 B(A) (цветно)

Готовност
 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  LWAd =2,95 B(A) (черно-бяло/цветно)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  LWAd =2,96 B(A) (черно-бяло/цветно)

Температура
При работа

от 10 °C до 35 °C

Най–добро качество на печат

от 20 °C до 33 °C

Влажност
При работа

от 20 до 80 % (без кондензация)

Най–добро качество на печат

от 20 до 80 % (без кондензация)

ADF (автоматично листоподаващо устройство) *5
 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  До 20 страници

  Хартия: 80 g/m²

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW

  До 35 страници

  Хартия: 80 g/m²

 • MFC-J5720DW

  До 50 страници

  Хартия: 80 g/m²

*1
Шумът зависи от условията на отпечатване.
*2
В съответствие с ISO9296
*3
Офис оборудване с LWAd>6,30 B(A) не е подходящо за помещения, в които на хората е необходимо високо ниво на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставено в отделна стая поради генерирания шум.
*4

Скорост на копиране: 14 cpm (черно-бяло) / 11 cpm (цветно)

Тези скорости на копиране бяха измерени съгласно 3.5.1 на RAL-UZ171.

*5
само модели с ADF

Спецификации на размера на документа

Размер на документа
Ширина на ADF *1

От 148 до 215,9 mm

Дължина на ADF *1

От 148 до 355,6 mm

Ширина на стъклото на скенера

макс. 215,9 mm

Дължина на стъклото на скенера

макс. 297 mm

*1
Само модели с ADF

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия
Тава за хартия 1
Тип хартия

Обикновена хартия, хартия за мастиленоструйни принтери (с покритие), гланцирана хартия *5

Размер на хартията *1

(Пейзаж)

A4, Letter, Executive, JIS B5

(Портрет)

 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  A5, A6, пликове (Com-10, DL, Monarch), Фотохартия (10 × 15 cm), Фотохартия L (89 × 127 mm), Фотохартия 2L (13 × 18 cm) и Картотечна хартия (127 × 203 mm)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW *2

  A3, Ledger, JIS B4, Legal, A5, A6, пликове (C5, Com-10, DL, Monarch), Фотохартия (10 × 15 cm), Фотохартия L (89 × 127 mm), Фотохартия 2L (13 × 18 cm) и Картотечна хартия (127 × 203 mm)

Максимален капацитет за хартия
 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  До 150 листа обикновена хартия 80 g/m²

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  До 250 листа обикновена хартия 80 g/m²

Тава за хартия 2

(MFC-J5720DW)

Тип хартия

Обикновена хартия

Размер на хартията *1

(Пейзаж)

A4, Letter

(Портрет)

A3, Ledger, JIS B4, Legal

Максимален капацитет за хартия

До 250 листа обикновена хартия 80 g/m²

Мултифункционална тава *3

(MFC-J5620DW/MFC-J5720DW)

Тип хартия

Обикновена хартия, хартия за мастиленоструйни принтери (с покритие), гланцирана хартия *5

Размер на хартията *1

(Пейзаж)

A4, Letter, Executive, JIS B5

(Портрет)

A3, Ledger, JIS B4, Legal, Folio, A5, A6, пликове (C5, Com-10, DL, Monarch), Фотохартия (10 × 15 cm), Фотохартия L (89 × 127 mm), Фотохартия 2L (13 × 18 cm) и Картотечна хартия (127 × 203 mm)

Максимален капацитет за хартия

До 80 листа обикновена хартия 80 g/m² *4

Отвор за ръчно подаване
Тип хартия

Обикновена хартия, хартия за мастиленоструйни принтери (с покритие), гланцирана хартия *5

Размер на хартията *1

(Пейзаж)

A4, Letter, Executive, JIS B5

(Портрет)

 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  A3, Ledger, JIS B4, Legal, A5, A6, пликове (C5, Com-10, DL, Monarch), Фотохартия (10 × 15 cm), Фотохартия L (89 × 127 mm), Фотохартия 2L (13 × 18 cm) и Картотечна хартия (127 × 203 mm)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  A3, Ledger, JIS B4, Legal, Folio, A5, A6, пликове (C5, Com-10, DL, Monarch), Фотохартия (10 × 15 cm), Фотохартия L (89 × 127 mm), Фотохартия 2L (13 × 18 cm) и Картотечна хартия (127 × 203 mm)

Максимален капацитет за хартия

До 1 листа

Изход на хартията

До 50 листа обикновена хартия 80 g/m² (извеждане на хартията върху изходната тава за хартия с лице нагоре) *5

*1
Хартия с размер JIS B5 и JIS B4 се поддържа само в някои държави.
*2
Фотохартия с размер Ledger, A3, JIS B4 и Legal не се поддържа.
*3

Препоръчваме да използвате мултифункционалната тава за гланцирана хартия.

*4
Зареждайте само пет листа хартия с размер Ledger, A3, JIS B4, Legal и Folio едновременно.
*5
За гланцирана хартия, извадете отпечатаните страници от изходната тава за хартия незабавно след тяхното излизане от устройството, за да се избегне размазване на мастилото.

Спецификации на факса

Съвместимост
 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW

  ITU-T група 3

 • MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  ITU-T супер група 3

Скорост на модема
 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW

  Автоматично включване на авариен режим: 14 400 bps

 • MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  Автоматично включване на авариен режим: 33 600 bps

Ширина на сканиране

(едностранен документ)

ADF: 208 mm (A4)

Стъкло на скенера: 204 mm (A4)

Ширина и дължина на сканиране

(двустранен документ)

(MFC-J5720DW)

Ширина: 208 mm (A4/Letter/Legal) (ADF)

Дължина: 349,6 mm (ADF)

Ширина на печат
 • MFC-J4420DW/MFC-J4620DW

  204 mm (A4)

 • MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  291 mm (A3)

Нива на сивото

Черно-бяло: 8 бита (256 нива)

Цветно: 24 бита (8 бита за цвят/256 нива)

Резолюция

(Хоризонтално)

203 dpi

Резолюция

(Вертикално)

Стандартна:

98 dpi (Черно-бяло)

196 dpi (Цветно)

Фина:

196 dpi (Черно-бяло)

196 dpi (Цветно)

Суперфина:

392 dpi (Черно-бяло)

Снимка:

196 dpi (Черно-бяло)

Адресна книга
100 имена х 2 номера или имейл адреса *1
Групи

До 6

Разпращане

250 (200 Адресна книга/50 Ръчно набиране)

Автоматично повторно набиране

3 пъти през интервал от 5 минути

Предаване от паметта

До 200 страници *2

Приемане при липса на хартия

До 200 страници *2

*1
Имейл адресите са налични след изтегляне на Internet Fax (I-Fax).
*2
„Страници” се отнася за „ITU-T Test Chart #1’ (типичен бизнес документ, стандартна резолюция, MMR кодиране). Спецификациите и отпечатаните материали подлежат на промяна без предупреждение.

Спецификации на копиране

Цветно/Черно-бяло

Да/Да

Ширина на копиране

204 mm *1

Множество копия

Подрежда/Сортира до 99 страници

Увеличаване/намаляване

25 % до 400 % (в стъпки от 1 %)

Резолюция

Печата до 1 200 × 2 400 dpi

2-странно
Тип хартия

Обикновена хартия

Размер на хартията

A4, Letter, A5

*1
При копиране върху хартия с размер A4.

Спецификации на PhotoCapture Center

Съвместими носители *1
 • DCP-J4120DW/MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)

  Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB)

  Memory Stick Micro™ (M2™) с адаптер (256 MB - 32 GB)

  MultiMediaCard (32 MB - 2 GB)

  MultiMediaCard plus (128 MB - 4 GB)

  MultiMediaCard mobile с адаптер (64 MB - 1 GB)

  SD карта с памет (16 MB - 2 GB)

  miniSD с адаптер (16 MB - 2 GB)

  microSD с адаптер (16 MB - 2 GB)

  SDHC карта с памет (4 GB - 32 GB)

  miniSDHC с адаптер (4 GB - 32 GB)

  microSDHC с адаптер (4 GB - 32 GB)

  SDXC карта с памет (48 GB - 128 GB)

 • Всички модели

  USB флаш памет *2

Резолюция

До 1 200 × 6 000 dpi

Разширение на файла

Формат на носителя

DPOF (версия 1.0, версия 1.1), Exif DCF (до версия 2.1)

Формат на изображение

 • Печат на снимка

  JPEG (Прогресивен JPEG формат не се поддържа)

  AVI, MOV (Само Motion JPEG)

 • Сканиране към носител

  JPEG, PDF (Цветно)

  TIFF, PDF (Черно-бяло)

Брой файлове

до 999 файла

(Папките в картата с памет или USB флаш устройството също се броят.)

Папка

Файловете могат да се съхраняват в до четири нива в дълбочина на картата с памет или USB флаш паметта.

Без полета

A4, Letter, A3, Ledger, Фотохартия (10 × 15 cm), Фотохартия 2L (13 × 18 cm)

*1
Карти с памет, адаптери и USB флаш памети не са включени.
*2
Full-Speed USB 2.0. Стандарт за USB памет до 64 GB. Поддържан формат: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Спецификации на PictBridge

Съвместимост

Поддържа стандарта PictBridge CIPA DC-001 на Асоциацията на производителите на фотоапарати и продукти за изображения.

За повече информация посетете http://www.cipa.jp/pictbridge.

Интерфейс

Директен USB интерфейс

Спецификации на скенера

Цветно/Черно-бяло

Да/Да

TWAIN съвместимост

Да

(Windows® XP *1/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

(OS X v10.7.5 / 10.8.x /10.9.x)

WIA съвместимост

Да

(Windows® XP *1/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

ICA съвместимост

Да (OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)

Дълбочина на цвета

обработване на 48-битов цвят (вход)

обработване на 24-битов цвят (изход)/256 нива за цвят

Скала на сивия цвят

обработване на 16-битов цвят (вход)

обработване на 8-битов цвят (изход)/256 нива

Резолюция

До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирано) *2

 • DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

  До 1 200 × 2 400 dpi (оптично) (от стъклото на скенера)

  До 1 200 × 1 200 dpi (оптично) (от ADF)

 • MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

  До 2 400 × 2 400 dpi (оптично) (от стъклото на скенера)

  До 2 400 × 1 200 dpi (оптично) (от ADF)

Ширина и дължина на сканиране

(едностранен документ)

(Стъкло на скенера)

Ширина: до 213,9 mm

Дължина: до 295 mm

(ADF)

Ширина: до 213,9 mm

Дължина: до 353,6 mm

Ширина и дължина на сканиране

(двустранен документ)

(MFC-J5720DW)

Ширина: до 213,9 mm (ADF)

Дължина: до 353,6 mm (ADF)

*1
Windows® XP в това ръководство включва Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, и Windows® XP Professional x64 Edition.
*2
Максимална резолюция на сканиране 1 200 × 1 200 dpi при използване на WIA драйвер в Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 и Windows® 8 (може да бъде избрана резолюция до 19 200 × 19 200 dpi чрез използване на помощната програма за скенер).

Спецификации на принтера

Резолюция

До 1 200 dpi × 6 000 dpi

Ширина на печат *1

291 mm [297 mm (без полета)] *2

Без полета

A4, Letter, A3, Ledger, A6, Фотохартия (10 × 15 cm), Фотохартия L (89 × 127 mm), Фотохартия 2L (13 × 18 cm), Картотечна хартия (127 × 203 mm)

2-странно
Тип хартия

Обикновена хартия

Размер на хартия *3

A4, Letter, A5, Executive, JIS B5

Скорост на печат *4
*1
При печатане върху хартия с размер A3.
*2
Когато функцията Без полета е включена.
*3
Хартия с размер JIS B5 се предлага само в някои държави.
*4
За подробни спецификации посетете http://www.brother.com.

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

Използвайте интерфейсен кабел за USB 2.0, не по-дълъг от 6 ft (2 m).

LAN

(MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW)

Използвайте Ethernet UTP кабел категория 5 или по-висока.

Безжична LAN мрежа

IEEE 802.11b/g/n (Инфраструктурен/Ad-hoc режим)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

NFC

(MFC-J4620DW)

Да

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да бъде свързано и към компютър с интерфейс USB 1.1.
*2
Не се поддържат USB портове на трети страни.

Мрежови спецификации

Можете да свържете устройството към мрежа за мрежов печат, мрежово сканиране, изпращане на PC-Fax, получаване на PC-Fax (само Windows®), отдалечено конфигуриране и достъп до снимки чрез PhotoCapture Center. Включена е и Brother BRAdmin Light *1 Софтуер за управление на мрежата.

(Windows®) Ако се нуждаете от по-усъвършенствано управление на устройството, използвайте най-новата версия на помощната програма Brother BRAdmin Professional.
Защита на безжичната мрежа

SSID (32 знака), WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Помощна програма за поддръжка на безжична настройка AOSS™

Да

WPS

Да

*1

(Windows®) Brother BRAdmin Light е налична на компактдиска, предоставен с устройството.

(Macintosh) Brother BRAdmin Light може да се изтегли от Brother Solutions Center.

Изисквания към спецификациите на компютъра

Поддържани операционни системи и софтуерни функции

Платформа и версия на операционната система на компютъра Интерфейс на компютъра Процесор Пространство върху твърдия диск за инсталиране

USB *1

10/100 Base-TX

(Ethernet) *2

Безжичен

802.11b/g/n

За драйвери За приложения (включително драйвери)

Операционна система Windows®

Windows® XP Home *3 *4

Windows® XP Professional *3 *4

Печатане

PC Fax *5 (модели MFC)

Сканиране

Сменяем диск (USB или карта с памет) *6

Мрежов достъп до носител (LAN) *6

32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор

150 MB

1 GB

Windows Vista® *3 *4

500 MB

1,3 GB

Windows® 7 *3 *4

Windows® 8 *3 *4

Windows® 8.1 *3 *4

650 MB

Windows Server® 2003

Windows Server® 2003 R2

Windows Server® 2008

неприложимо

Печатане

50 MB

неприложимо

Windows Server® 2008 R2

Windows Server® 2012

Windows Server® 2012 R2

64-битов (x64) процесор

Операционна система Macintosh

OS X v10.7.5

OS X v10.8.x

OS X v10.9.x

Печатане

PC-Fax (Изпращане) *5 (модели MFC)

Сканиране

Сменяем диск (USB или карта с памет) *6

Мрежов достъп до носител (LAN) *6

Процесор Intel®

80 MB

550 MB

*1
Не се поддържат USB портове от трети страни производители.
*2
MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW само
*3
За WIA, резолюция 1 200 x 1 200. Brother Scanner Utility позволява увеличаване до 19 200 x 19 200 dpi.
*4
Nuance™ PaperPort™ 12SE поддържа Windows® XP Home (SP3 или по-нова), Windows® XP Professional (SP3 или по-нова), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 или по-нова), Windows Vista® (SP2 или по-нова), Windows® 7, Windows® 8 и Windows® 8.1.
*5
PC-Fax поддържа само черно-бял режим.
*6
Сменяем диск и Мрежов достъп до носител са функции на PhotoCapture Center.