Общи спецификации

Тип на принтера

 • Лазерен

Метод на печат

 • Електрофотографски лазерен принтер

Капацитет на паметта

Стандартна

 • (HL-L8260CDW)

  256 MB

 • (HL-L8360CDW)

  512 MB

 • (HL-L9310CDW)

  1 GB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)
 • (HL-L8260CDW)

  16 знака x 2 реда

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  2,7-инчов (67,5-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей  *1

Захранващ източник

 • 220 до 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково

 • Приблизително 1 200 W

Печат *2

 • Приблизително 580 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *2

 • Приблизително 340 W при 25°C

Готовност *2

 • Приблизително 70 W при 25°C

Почивка *2

 • Приблизително 10,0 W

Дълбоко заспиване *2

 • (HL-L8260CDW)

  Приблизително 1,2 W

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  Приблизително 1,5 W

Изключено захранване *3 *4

 • (HL-L8260CDW)

  Приблизително 0,02 W

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  Приблизително 0,03 W

Габарити

(Типичен контурен изглед)

Мерна единица: мм

 • (HL-L8260CDW)

  * : 410

  ** : 313

  *** : 486

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  * : 441

  ** : 313

  *** : 486

Тегло (с консумативи)

 • (HL-L8260CDW)

  21,8 кг

 • (HL-L8360CDW)

  21,9 кг

 • (HL-L9310CDW)

  22,2 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • LpAm = 49 dB (A)

Печат

(Тих режим)

 • LpAm = 44 dB (A)

Готовност

 • LpAm = Безшумен

Сила на звука

Печат *5 *6

Черно-бяло

 • LWAd = 6,55 B (A)

Цветно

 • LWAd = 6,56 B (A)

Печат

(Тих режим)

Черно-бяло

 • LWAd = 6,00 B (A)

Цветно

 • LWAd = 6,00 B (A)

Готовност *5 *6

 • LWAd = Безшумен

Температура

При работа

 • 10 до 32 °C

Съхранение

 • 0 до 40 °C

Влажност

При работа

 • 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

 • 10 до 90% (без кондензация)

Предупреждение за лазерно устройство

*1
, измерено по диагонал
*2
Измерено, когато устройството е свързано към USB интерфейса.
*3
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*4
Консумацията на електроенергия варира леко в зависимост от средата на използване или износването на компонентите.
*5
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ171.
*6
Офис оборудване с LWAd>6,30 B(A) не е подходящо за употреба в помещение, където за хората е необходима висока степен на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставено в отделна стая поради генерирания шум.

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, A5(дълъг ръб), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Мултифункционална тава

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • Ширина:

  76,2 до 215,9 мм

 • Дължина:

  от 127 до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 50 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

 • Плик: 10 плика до 10 мм дебелина

Тава за хартия 2, 3, 4

(Допълнителна) *1 *2

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • LT-330CL

  До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

 • LT-340CL *3

  До 500 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Изход на хартията *4

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • До 150 листа от 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

Двустранен

Автоматичен двустранен печат

Тип хартия

 • Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • A4

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

*1
(HL-L8260CDW) Максимален брой долни тави: до три долни тави LT-330CL
*2
(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Максимален брой долни тави: до три долни тави LT-330CL или до две долни тави във всякакви други комбинации
*3
Приложимо за HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
*4
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

 • Да

Емулация

 • PCL6, BR-Script3, PDF версия 1.7, XPS версия 1.0

Резолюция

 • 600 x 600 dpi, качество от клас 2 400 dpi (2 400 x 600)

Скорост на печат *1  *2

Едностранен печат

Черно-бяло

 • До 33 страници/минута (размер Letter)

  До 31 страници/минута (размер A4)

Цветно

 • До 33 страници/минута (размер Letter)

  До 31 страници/минута (размер A4)

Двустранен печат

Черно-бяло

 • До 14 страници/минута (7 листа в минута) (размер Letter или A4)

Цветно

 • До 14 страници/минута (7 листа в минута) (размер Letter или A4)

Време за излизане на първата разпечатка *3

Черно-бяло

 • По-малко от 15 секунди при 23°C / 230 V

Цветно

 • По-малко от 15 секунди при 23°C / 230 V

*1
Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

LAN

 • 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T *3 *4

Безжична LAN мрежа

 • IEEE 802.11b/g/n (Режим “Инфраструктура”)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC *5

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  Да

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
*3
Използвайте прав кабел тип “усукана двойка” категория 5e (или по-висока).
*4
Когато свържете устройството към гигабитова Ethernet мрежа, използвайте мрежови устройства, които са съвместими със спецификацията 1000BASE-T.
*5
Когато свържете външен четец на IC карти, използвайте устройство, поддържано от драйвер от HID клас.

Спецификации на функцията за директен печат

Съвместимост
 • PDF версия 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (създадено от собствения драйвер на принтера), TIFF (сканирано от модели на Brother), XPS версия 1.0

Интефрейс
 • Директен USB интерфейс: Отпред x 1, на гърба x 1(HL-L9310CDW)

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Безжична LAN мрежа

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), преобразуване на WINS/NetBIOS име, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Печат), CIFS клиент, SNTP клиент, LDAP

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, отговарящо устройство LLMNR, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, уеб услуги (печат), CIFS клиент, SNTP клиент, LDAP

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

Сертифициране на безжичната мрежа

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA/WPA2 – корпоративен, личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

*1
Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES).