Общи спецификации

Тип на принтера

Лазерен

Метод на печат

Електрофотографски лазерен принтер

Капацитет на паметта

Стандартна

 • (HL-L5000D)

  128 MB

 • (HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT)

  256 MB

 • (HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  512 MB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN)

  16 знака x 1 ред

 • (HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  1,8-инчов TFT цветен сензорен LCD дисплей  *1

Захранващ източник

от 220 до 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково

 *2
 • Приблизително 1 344 W

Печат *2

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  Приблизително 640 W при 25°C

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT)

  Приблизително 740 W при 25°C

 • (HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  Приблизително 770 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *2

 • Приблизително 390 W при 25°C

Готовност *2

Приблизително 32 W при 25°C

Почивка *2

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN)

  Приблизително 6,5 W

 • (HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  Приблизително 7,3 W

Дълбоко заспиване *2

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN)

  Приблизително 1,2 W

 • (HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  Приблизително 1,6 W

Изключено захранване *3 *4

Приблизително 0,04 W

Габарити

Мерна единица: мм

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  * 373

  ** 255

  **** 388

 • (HL-L6250DN)

  * 373

  ** 287

  **** 388

 • (HL-L5100DNT/HL-L5200DWT)

  * 373

  *** 387

  **** 388

Мерна единица: мм

 • (HL-L6300DW/HL-L6400DW)

  * 400

  ** 288

  **** 396

 • (HL-L6300DWT/HL-L6400DWT)

  * 400

  *** 420

  **** 396

Тегло (с консумативи)

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW)

  10,7 кг

 • (HL-L6250DN)

  12,4 кг

 • (HL-L6300DW)

  13,2 кг

 • (HL-L6400DW)

  13,4 кг

 • (HL-L5100DNT/HL-L5200DWT)

  14,6 кг

 • (HL-L6300DWT)

  17,1 кг

 • (HL-L6400DWT)

  17,3 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  LpAm = 52,0 dB (A)

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  LpAm = 54,0 dB (A)

Печат

(Тих режим)

LpAm = 50,0 dB (A)

Готовност

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  LpAm = 34,0 dB (A)

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  LpAm = 35,0 dB (A)

Сила на звука

Печат *5 *6

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  LWAd = 6,80 B (A)

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT)

  LWAd = 6,84 B (A)

 • (HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  LWAd = 6,92 B (A)

Печат

(Тих режим)

LWAd = 6,47 B (A)

Готовност *5 *6

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  LWAd = 4,75 B (A)

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT)

  LWAd = 4,98 B (A)

 • (HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  LWAd = 4,70 B (A)

Температура

При работа

от 10 до 32°C

Съхранение

от 0 до 40°C

Влажност

При работа

от 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

от 35 до 85% (без кондензация)

Предупреждение за лазерно устройство

*1
Измерено по диагонал
*2
Измерено, когато устройството е свързано към USB интерфейса.
*3
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*4
В консумацията на електроенергия има леки разлики в зависимост от средата за експлоатация.
*5
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ171.
*6
Офис оборудване с LWAd>6,30 B(A) не е подходящо за употреба в помещение, където за хората е необходима висока степен на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставено в отделна стая поради генерирания шум.

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия

Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, плътна хартия *1

Размер на хартията

A4, Letter, A5, A5 (дълъг ръб), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

Тегло на хартията

от 60 до 120 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  До 250 листа по 80 г/м2 обикновена хартия

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  До 520 листа по 80 г/м2 обикновена хартия

Мултифункционална тава

Тип хартия

Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикет, плик, тънък плик, плътен плик

Размер на хартията

Ширина:

от 76,2 до 215,9 мм

Дължина:

от 127 до 355,6 мм

Тегло на хартията

от 60 до 200 г/м2

Максимален капацитет за хартия

До 50 листа по 80 г/м2 обикновена хартия

Плик: 10 плика с дебелина до 10 мм

Тава за хартия 2, 3, 4

(Допълнителна) *2 *3  *4

Тип хартия

Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, плътна хартия *1

Размер на хартията

A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

Тегло на хартията

от 60 до 120 г/м2

Максимален капацитет за хартия

(LT-5500/LT-5505 )

До 250 листа по 80 г/м2 обикновена хартия

(LT-6500/LT-6505)

До 520 листа по 80 г/м2 обикновена хартия

Изход на хартията *5

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN)

  До 150 листа по 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е отдолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

 • (HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  До 250 листа по 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е отдолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN)

  Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

 • (HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  До 10 листа (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

Специализирана изходяща тава MX-4000

(Допълнителна)

(HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

100 листа x 4 контейнера по 80 г/м2

400 листа x 2 контейнера по 80 г/м2

Двустранен

Автоматичен двустранен печат

Тип хартия

Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

A4

Тегло на хартията

от 60 до 105 г/м2

*1
Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре) преди печат, за да позволите на отпечатаната хартия да излиза в изходната тава с лицето нагоре.
*2
HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5200DW: Можете да поставите до две долни тави за 250 листа (LT-5500) или 520 листа (LT-6500).
*3
HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6400DW :Можете да поставите до две долни тави за 250 листа (LT-5500/LT-5505) или 520 листа (LT-6500/LT-6505) или три долни тави за 250 листа (LT-5500/LT-5505)
*4
HL-L5100DNT/HL-L5200DWT/HL-L6300DWT/HL-L6400DWT :Можете да поставите една долна тава за 250 листа (LT-5500/LT-5505) или 520 листа (LT-6500/LT-6505).
*5
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

Да

Емулация

PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS версия 1.0

Резолюция

До 1200 x 1200 dpi

Скорост на печат *1  *2

Едностранен печат

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  До 42 страници/минута (размер Letter)

  До 40 страници/минута (размер A4)

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT)

  До 48 страници/минута (размер Letter)

  До 46 страници/минута (размер A4)

 • (HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  До 52 страници/минута (размер Letter)

  До 50 страници/минута (размер A4)

Двустранен печат

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  До 20 страници/минута (до 10 листа/минута) (размер A4 или Letter)

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  До 24 страници/минута (до 12 листа/минута) (размер A4 или Letter)

Време за излизане на първата разпечатка *3

 • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT)

  По-малко от 7,2 секунди при 23°C / 230 V

 • (HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

  По-малко от 7,5 секунди при 23°C / 230 V

*1
Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

Паралелен *1

HL-L5000D

Съвместим с IEEE1284

USB *2 *3

Всички

Високоскоростен USB 2.0

Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

LAN

HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT

10BASE-T/100BASE-TX *4

HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T *4 *5

Безжична LAN мрежа

HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

IEEE 802.11b/g/n (режим "Инфраструктура"/режим "Ad-hoc")

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

NFC

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

Да

*1
Ако не е предоставен паралелен кабел с устройството във вашата страна или регион, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother или местния дилър на Brother, за да закупите допълнителния паралелен кабел (PC-5000).
*2
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*3
Не се поддържат USB портове от други производители.
*4
Използвайте прав кабел тип "усукана двойка" категория 5 (или по-висока).
*5
Когато свържете устройството към гигабитова Ethernet мрежа, използвайте мрежови устройства, които са съвместими със спецификацията 1000BASE-T.

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Безжична LAN мрежа

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”/режим “Ad-hoc”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Автоматично частно IP адресиране), преобразуване на WINS/NetBIOS имена, DNS устройство за преобразуване, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, уеб услуги (печат), CIFS клиент, SNTP клиент, LDAP (предлага се само за някои модели)

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS устройство за преобразуване, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c, ICMPv6, уеб услуги (печат), CIFS клиент, SNTP клиент, LDAP (предлага се само за някои модели)

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Сертифициране на безжичната мрежа

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA/WPA2 – корпоративен, личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct