Общи спецификации

Тип на принтера

 • Светодиод

Метод на печат

 • Електрофотографски светодиоден принтер

Капацитет на паметта

Стандартна

 • 256 MB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)
 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  16 знака x 1 ред

 • HL-L3270CDW

  2,7-инчов (67,5-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей  *1

Захранващ източник

 • 220 до 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково

 • HL-L3210CW

  Приблизително 1160 W

 • HL-L3230CDW

  Приблизително 1160 W

 • HL-L3270CDW

  Приблизително 1300 W

Печат *2

 • HL-L3210CW

  Приблизително 390 W при 25°C

 • HL-L3230CDW

  Приблизително 390 W при 25°C

 • HL-L3270CDW

  Приблизително 430 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *2

 • HL-L3210CW

  Приблизително 270 W при 25°C

 • HL-L3230CDW

  Приблизително 270 W при 25°C

 • HL-L3270CDW

  Приблизително 260 W при 25°C

Готовност *2

 • HL-L3210CW

  Приблизително 75 W при 25°C

 • HL-L3230CDW

  Приблизително 75 W при 25°C

 • HL-L3270CDW

  Приблизително 65 W при 25°C

Почивка *2

 • HL-L3210CW

  Приблизително 8,8 W

 • HL-L3230CDW

  Приблизително 8,8 W

 • HL-L3270CDW

  Приблизително 9,1 W

Дълбоко заспиване *2

 • HL-L3210CW

  Приблизително 1,0 W

 • HL-L3230CDW

  Приблизително 1,0 W

 • HL-L3270CDW

  Приблизително 1,2 W

Изключено захранване *3 *4

 • HL-L3210CW

  Приблизително 0,04 W

 • HL-L3230CDW

  Приблизително 0,04 W

 • HL-L3270CDW

  Приблизително 0,04 W

Габарити

(Типичен контурен изглед)

Мерна единица: мм

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  * : 410

  ** : 252

  *** : 461

 • HL-L3270CDW

  * : 439

  ** : 252

  *** : 461

Тегло (с консумативи)

 • HL-L3210CW

  17,2 кг

 • HL-L3230CDW

  18,0 кг

 • HL-L3270CDW

  18,3 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  LpAm = 45 dB (A)

 • HL-L3270CDW

  LpAm = 47 dB (A)

Печат

(Тих режим)

 • LpAm = 43 dB (A)

Готовност

 • Стойност по подразбиране: Безшумен *5

Сила на звука

Печат *6

Черно-бяло

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  LWAd = 5,93 B (A)

 • HL-L3270CDW

  LWAd = 6,19 B (A)

Цветно

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  LWAd = 5,93 B (A)

 • HL-L3270CDW

  LWAd = 6,29 B (A)

Печат

(Тих режим)

Черно-бяло

 • LWAd = 5,78 B (A)

Цветно

 • LWAd = 5,86 B (A)

Готовност

 • Стойност по подразбиране: Безшумен *7

Температура

При работа

 • От 10°C до 32°C

Съхранение

 • От 0°C до 40°C

Влажност

При работа

 • 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

 • 10 до 95% (без кондензация)

Предупреждение за лазерно устройство

*1
, измерено по диагонал.
*2
Измерено, когато устройството на е свързано чрез USB интерфейс.
*3
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*4
Консумацията на електроенергия варира леко в зависимост от средата на използване или износването на компонентите.
*5
Ако електромоторът на вентилатора работи: LpAm = 33 dB (A)
*6
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ205.
*7
Ако електромоторът на вентилатора работи: LWAd = 4,67 B (A)

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, A5 (дълъг край), A6, Executive

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м²

Максимален капацитет за хартия

 • До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Отвор за ръчно подаване

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, дебела хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия (Bond), етикет, плик, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия

Размер на хартията

 • Ширина:

  76,2 до 216 мм

 • Дължина:

  116 до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • Един лист

Изход на хартията *1

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • До 150 листа по 80 г/м2 Обикновена хартия (разпечатаният документ се подава с лицевата страна надолу към изходната тава за хартия, обърната с лицето надолу)

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • Един лист (разпечатаният документ се подава с лицевата страна нагоре към изходната тава за хартия, обърната с лицето нагоре)

Двустранен

Автоматичен двустранен печат (HL-L3230CDW/HL-L3270CDW)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м²

*1
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  Да

Емулация

 • PCL6, BR-Script3, PDF версия 1.7, XPS версия 1.0

Резолюция

 • 600 x 600 dpi, качество от клас 2 400 dpi (2 400 x 600)

Скорост на печат *1  *2

Едностранен печат

Черно-бяло

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  До 19 страници/минута (размер Letter)

  До 18 страници/минута (размер A4)

 • HL-L3270CDW

  До 25 страници/минута (размер Letter)

  До 24 страници/минута (размер A4)

Цветно

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  До 19 страници/минута (размер Letter)

  До 18 страници/минута (размер A4)

 • HL-L3270CDW

  До 25 страници/минута (размер Letter)

  До 24 страници/минута (размер A4)

Двустранен печат

Черно-бяло

 • HL-L3230CDW

  До 6 страни/минута (до 3 листа/минута) (размер Letter или A4)

 • HL-L3270CDW

  До 8 страни/минута (до 4 листа/минута) (размер Letter или A4)

Цветно

 • HL-L3230CDW

  До 6 страни/минута (до 3 листа/минута) (размер Letter или A4)

 • HL-L3270CDW

  До 8 страни/минута (до 4 листа/минута) (размер Letter или A4)

Време за излизане на първата разпечатка *3

Черно-бяло

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  По-малко от 15,5 секунди при 23°C/230 V

 • HL-L3270CDW

  По-малко от 14 секунди при 23°C/230 V

Цветно

 • HL-L3210CW/HL-L3230CDW

  По-малко от 15,5 секунди при 23°C/230 V

 • HL-L3270CDW

  По-малко от 14 секунди при 23°C/230 V

*1
Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
Печат от режим на готовност и стандартна тава.

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 метра.

LAN

 • HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

  10Base-T/100Base-TX *3

Безжична LAN мрежа

 • IEEE 802.11b/g/n (Режим “Инфраструктура”)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC

 • HL-L3270CDW

  Да

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
*3
Използвайте прав кабел с усукана двойка категория 5 (или по-висока).

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Безжична LAN

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), разрешаване на WINS/NetBIOS имена, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, отговарящо устройство LLMNR, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, уеб услуги (печат), CIFS клиент, SNTP клиент

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, отговарящо устройство LLMNR, LPR/LPD, перонализиран Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP сървър, TELNET сървър, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, уеб услуги (печат), CIFS клиент, SNTP клиент

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

Безжично сертифициране

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA/WPA2 – корпоративен, личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

*1
Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES).