Общи спецификации

Тип на принтера

Лазерен

Метод на печат

Електрофотографски лазерен принтер

Капацитет на паметта
Стандартна

(HL-L2300D)

8 MB

(HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW)

32 MB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)

(HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW)

16 знака × 1 ред

Захранващ източник

220 – 240 V променлив ток 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково *1

Приблизително 1 080 W

Печат *1

(HL-L2300D/HL-L2340DW)

Приблизително 455 W при 25°C

(/HL-L2360DN/HL-L2365DW)

Приблизително 537 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *1

(HL-L2300D/HL-L2340DW)

Приблизително 318 W при 25°C

(HL-L2360DN/HL-L2365DW)

Приблизително 331 W при 25°C

Готовност *1

Приблизително 58 W при 25°C

Почивка *1

Приблизително 5,4 W

Мрежова готовност *2 *3

(HL-L2300D)

Приблизително 0,4 W

(HL-L2360DN)

Приблизително 0,5 W

(HL-L2340DW/HL-L2365DW)

Приблизително 1,7 W

Дълбоко заспиване *1

(HL-L2300D)

Приблизително 0,4 W

(HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW)

Приблизително 0,5 W

Изключено захранване *1 *4 *5

Приблизително 0,06 W

Габарити
Тегло (с консумативи)

6,9 kg

*1
Измерено, когато устройството е свързано към USB интерфейса.
*2
Всички портове за безжична мрежа са активирани и всички портове за кабелна мрежа са свързани съгласно Разпоредба (ЕС) No 801/2013.
*3
За активиране и деактивиране на безжичната функция Свързана информация
*4
Измерено според IEC 62301 издание 2.0.
*5
Консумацията на електроенергия е различна в зависимост от средата за експлоатация.
Ниво на шум
Налягане на звука
Печат

(HL-L2300D/HL-L2340DW)

LpAm = 49 dB (A)

(HL-L2360DN/HL-L2365DW)

LpAm = 50 dB (A)

Готовност

LpAm = 30 dB (A)

Печат

(Тих режим)

LpAm = 45 dB (A)

Сила на звука
Печат *1 *2

(HL-L2300D/HL-L2340DW)

LWAd = 6,46 B (A)

(HL-L2360DN/HL-L2365DW)

LWAd = 6,66 B (A)

Готовност *1 *2

LWAd = 4,55 B (A)

Печат (тих режим)

LWAd = 6,06 B (A)

Температура
При работа

от 10 до 32 °C

При съхранение

от 0 до 40 ℃

Влажност
При работа

От 20 до 80% (без кондензация)

При съхранение

От 10 до 90% (без кондензация)

Предупреждение за лазерно устройство
*1
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ171.
*2
Офис оборудване с LWAd>6,30 B(A) не е подходящо за употреба в помещение, където за хората е необходима висока степен на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставяно в отделни помещения поради издаването на шум.

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

Тип хартия

Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

A4, Letter, A5, A5 (надлъжен ръб), A6, Executive

Тегло на хартията

От 60 до 105 г/м2

Максимален капацитет за хартия

До 250 листа обикновена хартия по 80 г/м2

Отвор за ръчно подаване

Тип хартия

Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, дебели пликове

Размер на хартията

Ширина:

От 76,2 до 215,9 мм

Дължина:

От 127 до 355,6 мм

Тегло на хартията

От 60 до 163 г/м2

Изход на хартията

 *1

Изходна тава за хартия с лицето надолу

До 100 листа обикновена хартия от 80 г/м2 (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)

Изходна тава за хартия с лицето нагоре

Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

двустранен

Автоматичен двустранен печат

(за модели с автоматичен двустранен печат)

Тип хартия

Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

A4

Тегло на хартията

От 60 до 105 г/м2

*1
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

(HL-L2300D/HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW)

Да

Емулация

(HL-L2360DN/HL-L2365DW)

PCL6

Резолюция

Качество 600 × 600 dpi, HQ1200 (2 400 × 600 dpi)

Скорост на печат

 *1  *2

едностранен печат

(HL-L2300D/HL-L2340DW)

До 27 страници/минута (размер Letter)

До 26 страници/минута (размер A4)

(HL-L2360DN/HL-L2365DW)

До 32 страници/минута (размер Letter)

До 30 страници/минута (размер A4)

двустранен

(за модели с автоматичен двустранен печат)

(HL-L2300D/HL-L2340DW)

До 13 страници/минута (6,5 листа в минута) (размер A4 или Letter)

(HL-L2360DN/HL-L2365DW)

До 15 страници/минута (7,5 листа в минута) (размер A4 или Letter)

Време за първо разпечатване

 *3

По-малко от 8,5 секунди при 23 °C/230 V

*1
Скоростта на печат може да се променя в зависимост от типа на разпечатвания документ.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

Hi-Speed USB 2.0

Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

LAN

 

(HL-L2360DN/HL-L2365DW)
10BASE-T / 100BASE-TX

Използвайте прав кабел тип “усукана двойка” категория 5 (или по-висока).

Безжична LAN мрежа

(HL-L2340DW/HL-L2365DW)
IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”/режим “Ad-hoc”)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi DirectTM)

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може също да се свърже и с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Други USB портове не се поддържат.

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Безжична LAN мрежа

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”/режим “Ad-hoc”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Автоматично частно IP адресиране), разрешаване на WINS/NetBIOS имена, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port 9100, IPP, FTP сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, ICMP, уеб услуги (печат)

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, устройство за разрешаване на DNS, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, ICMPv6, уеб услуги (печат)

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SNMP v3

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SNMP v3

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Сертифициране на безжичната мрежа

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA™/WPA2™ – личен), лиценз за идентифицираща маркировка за Wi-Fi Protected Setup (WPS), лого на AOSS, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Спецификации за изискванията към компютъра

Поддържани операционни системи и софтуерни функции
Компютърна платформа и версия на операционна система Компютърен интерфейс Процесор Място на твърдия диск, необходимо за инсталиране
USB *1 10/100 Base-TX

(Ethernet)

Безжичен

802.11b/g/n

Операционна система Windows®

Windows® XP Home

Windows® XP Professional

Печат

32-битов (x86) или 64- битов (x64) процесор

80 MB

Windows® XP Professional x64 Edition

64-битов (x64) процесор

Windows Vista®

32-битов (x86) или 64- битов (x64) процесор

Windows® 7

Windows® 8

Windows® 8.1

Windows Server® 2003

Печат

32-битов (x86) или 64- битов (x64) процесор

Windows Server® 2003 x64 Edition

64-битов (x64) процесор

Windows Server® 2008

32-битов (x86) или 64- битов (x64) процесор

Windows Server® 2008 R2

64-битов (x64) процесор

Windows Server® 2012

Windows Server® 2012 R2

Операционна система Macintosh

OS X v10.7.5

Печат

Процесор Intel®

80 MB

OS X v10.8.x

OS X v10.9.x

*1
Не се поддържат други, освен вградените USB портове.