Общи спецификации

Тип на принтера

 • Лазерен

Метод на печат

 • Електрофотографски лазерен принтер

Капацитет на паметта

Стандартна

 • 64 MB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)
 • 16 знака x 1 ред

Захранващ източник

 • 220 до 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково

 • Приблизително 1104 W

Печат *1

 • Приблизително 510 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *1

 • Приблизително 265 W при 25°C

Готовност *1

 • Приблизително 48 W при 25°C

Почивка *1

 • Приблизително 6 W

Дълбоко заспиване *1

 • Приблизително 0,6 W

Изключено захранване *2 *3

 • Приблизително 0,03 W

Габарити

(Типичен контурен изглед)

Мерна единица: мм

 • * : 356

  ** : 183

  *** : 360

Тегло (с консумативи)

 • 7,4 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • LpAm = 49 dB (A)

Печат

(Тих режим)

 • LpAm = 44 dB (A)

Готовност

 • LpAm = 30,0 dB (A)

Сила на звука

Печат *4

 • LWAd = 6,66 B (A)

Печат

(Тих режим)

 • LWAd = 6,14 B (A)

Готовност *4

 • LWAd = Безшумен

Температура

При работа

 • 10 до 32 °C

Съхранение

 • 0 до 40 °C

Влажност

При работа

 • 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

 • 35 до 85% (без кондензация)

Предупреждение за лазерно устройство

*1
Измерено, когато устройството е свързано към USB интерфейса.
*2
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*3
Консумацията на електроенергия варира леко в зависимост от средата на използване или износването на компонентите.
*4
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ205.

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, плътна хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, A5 (дълъг ръб), A6, Executive

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Отвор за ръчно подаване

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, дебели пликове

Размер на хартията

 • Ширина:

  76,2 до 215,9 мм

 • Дължина:

  от 127 до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • от 60 до 230 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • По един лист

Изход на хартията *1

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • До 150 листа от 80 г/м2 обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу) *2

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

Двустранен

Автоматичен двустранен печат

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

*1
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.
*2
Пресметнато за 80 г/м2 в умерена среда без влага.

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

 • Да

Емулация

 • PCL6

Резолюция

 • 600 x 600 dpi, качество HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 1 200 x 1 200 dpi

Скорост на печат *1  *2

Едностранен печат

 • До 34 страници/минута (размер A4)

  До 36 страници/минута (размер Letter)

Двустранен печат

 • До 16 страни/минута (до 8 листа/минута) (размер A4)

  До 17 страни/минута (до 8,5 листа/минута) (размер Letter)

Време за излизане на първата разпечатка *3

 • По-малко от 8,5 секунди при 23°C / 230 V

*1
Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

LAN

 • (HL-B2080DW)

  10Base-T/100Base-TX *3

Безжична LAN мрежа

 • IEEE 802.11b/g/n (Режим “Инфраструктура”)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
*3
Използвайте прав кабел тип “усукана двойка” категория 5 (или по-висока).

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Безжична LAN

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), преобразуване на имена WINS/NetBIOS, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, SMTP клиент, IPP/IPPS, FTP сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMP, уеб услуги (печат)

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP клиент, FTP сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMPv6, уеб услуги (печат)

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES))

Безжично сертифициране

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA/WPA2 – личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct