Общи спецификации

Тип на принтера

 • Лазерен

Метод на печат

 • Електрофотографски лазерен принтер

Капацитет на паметта

Стандартна

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  64 MB

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW)

  128 MB

 • (MFC-L2750DW)

  256 MB

LCD дисплей (течнокристален дисплей)
 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  16 знака x 2 реда

 • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  2,7-инчов (67,5-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей *1

Захранващ източник

 • 220 до 240 V AC 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

(средно)

Пиково

 • Приблизително 1 104 W

Печат *2

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  Приблизително 440 W при 25°C

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  Приблизително 475 W при 25°C

Печат

(Тих режим) *2

 • Приблизително 260 W при 25°C

Копиране *2

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  Приблизително 455 W при 25°C

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  Приблизително 485 W при 25°C

Копиране

(Тих режим) *2

 • Приблизително 260 W при 25°C

Готовност *2

 • Приблизително 42 W при 25°C

Почивка *2

 • (MFC-L2732DW)

  Приблизително 5,1 W

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  Приблизително 6,2 W

 • (MFC-L2750DW)

  Приблизително 6,4 W

Дълбоко заспиване *2

 • (DCP-L2512D)

  Приблизително 0,6 W

 • (DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  Приблизително 0,9 W

 • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  Приблизително 1,1 W

Изключено захранване *2 *3 *4

 • Приблизително 0,03 W

Габарити

(Типичен контурен изглед)

(DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW)

(DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

Мерна единица: мм

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW)

  * : 410

  ** : 272

  *** : 398,5

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  * : 410

  ** : 318,5

  *** : 398,5

Тегло (с консумативи)

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW)

  10,3 кг

 • (DCP-L2552DN)

  11,6 кг

 • (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW)

  11,8 кг

 • (MFC-L2750DW)

  12,0 кг

Ниво на шум

Налягане на звука

Печат

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  LpAm = 48 dB (A)

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  LpAm = 49 dB (A)

Печат

(Тих режим)

 • LpAm = 44 dB (A)

Готовност

 • LpAm = 30 dB (A)

Сила на звука

Печат *5

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  LWAd = 6,48 B (A)

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  LWAd = 6,59 B (A)

Печат

(Тих режим)

 • LWAd = 6,11 B (A)

Готовност *5

 • LWAd = Безшумен

Температура

При работа

 • 10 до 32 °C

Съхранение

 • 0 до 40 °C

Влажност

При работа

 • 20 до 80% (без кондензация)

Съхранение

 • 35 до 85% (без кондензация)

ADF (автоматично листоподаващо устройство)

(DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  До 50 листа

За най-добри резултати препоръчваме:

 • Температура: 20 до 30 °C

 • Влажност: 50 до 70%

 • Хартия: 80 г/м2

Предупреждение за лазерно устройство

*1
Измерено по диагонал
*2
USB връзки с компютър
*3
Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.
*4
В консумацията на електроенергия има леки разлики в зависимост от средата за експлоатация.
*5
Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ205.

Спецификация за размера на документа

Размер на документа

Ширина на ADF *1

 • 105 до 215,9 мм

Дължина на ADF *1

 • 147,3 до 355,6 мм

Ширина на стъклото на скенера

 • Макс. 215,9 мм

Дължина на стъклото на скенера

 • Макс. 300 мм

*1
Само за модели с ADF

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия

Тава за хартия

(Стандартна)

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, плътна хартия

Размер на хартията

 • A4, Letter, A5, A5 (дълъг ръб), A6, Executive

Тегло на хартията

 • 60 до 163 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • До 250 листа от 80 г/м2 обикновена хартия

Отвор за ръчно подаване

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, дебели пликове

Размер на хартията

 • Ширина:

  76,2 до 215,9 мм

 • Дължина:

  от 127 до 355,6 мм

 • Плик:

  COM-10, DL, C5, Monarch

Тегло на хартията

 • от 60 до 230 г/м2

Максимален капацитет за хартия

 • По един лист

Изход на хартията *1

Изходната тава за хартия с лицето надолу

 • До 120 листа (лицевата страна на разпечатания документ е отдолу към изходната тава за хартия с лицето надолу) *2

Изходната тава за хартия с лицето нагоре

 • Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)

Двустранен

Автоматичен двустранен печат

Тип хартия

 • Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия

Размер на хартията

 • A4

Тегло на хартията

 • 60 до 105 г/м2

*1
За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.
*2
Пресметнато за 80 г/м2 в умерена среда без влага.

Спецификации на факса

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция се предлага само за моделите MFC.

Съвместимост

 • ITU-T супер група 3

Система на кодиране

 • MH / MR / MMR / JBIG

Скорост на модема

 • 33 600 бита/сек. (с автоматично включване в авариен режим)

Двустранен печат на получените

 • (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  Да

Автоматично двустранно изпращане

 • (MFC-L2750DW)

  Да (от ADF)

Ширина на сканиране

 • Макс. 208 мм

Ширина на печат

 • Макс. 208 мм

Нива на сивото

 • 8 бита/256 нива

Резолюция

Хоризонтална
 • 203 dpi

Вертикална
 • Стандартно: 98 dpi

 • Фино: 196 dpi

 • Суперфино: 392 dpi

 • Фото: 196 dpi

Адресна книга
 • (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  200 местоположения

Набиране с едно натискане
 • (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  8 (4 x 2) местоположения

Групи
 • До 20

Разпращане
 • (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  258 местоположения

 • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  250 местоположения

Автоматично повторно набиране
 • 3 пъти на интервали от 5 минути

Предаване от паметта
 • (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  до 400 страници *1

 • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  до 500 страници *1

Приемане при липса на хартия
 • (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  до 400 страници *1

 • (MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  до 500 страници *1

*1
“Страници” се отнасят за “Тестовата схема № 1 на ITU-T” (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, JBIG код).

Спецификация на копиране

Ширина на копиране

 • Макс. 210 мм

Автоматично двустранно копиране

 • (MFC-L2750DW)

  Да (от ADF)

Сортиране на копия
 • Да

Разделяне на копия
 • до 99 страници

Увеличаване/намаляване
 • 25 – 400% (със стъпка 1%)

Резолюция
 • Макс. 600 х 600 dpi

Време за излизане на първото копие *1
 • По-малко от 10 секунди при 23°C / 230 V
*1
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на скенера

Цветен/Черно-бял

 • Да / Да

TWAIN съвместимост

 • Да

  (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

  (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)

WIA съвместимост

 • Да

  (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

ICA съвместимост

 • (DCP-L2512D)

  Да

  (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)

Съвместимост с AirPrint

 • (DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  Да

  (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)

Дълбочина на цвета

 • 30–битова обработка на цветовете (вход)

 • 24-битова обработка на цветовете (изход)

Нюанси на сивото

 • 10–битова обработка на цветовете (вход)

 • 8-битова обработка на цветовете (изход)

Резолюция *2

 • До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирана)

 • До 1 200 x 1 200 dpi (от стъклото на скенера)

 • До 600 x 600 dpi (от ADF) *1

Ширина на сканиране

 • Макс. 210 мм

Автоматично двустранно сканиране

 • (MFC-L2750DW)

  Да (от ADF)

*1
Само за модели с ADF
*2
Максимум 1 200 × 1 200 dpi при сканиране чрез WIA драйвер в Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 и Windows® 10 (с помощната програма за скенер може да бъде избрана резолюция до 19 200 × 19 200 dpi)

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат

 • Да

Емулация

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  PCL6, BR-Script3, PDF версия 1.7

Резолюция

 • 600 x 600 dpi, качество HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 1 200 x 1 200 dpi

Скорост на печат *1  *2

Едностранен печат

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  До 30 страници/минута (размер A4)

  До 32 страници/минута (размер Letter)

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  До 34 страници/минута (размер A4)

  До 36 страници/минута (размер Letter)

Двустранен печат

 • (DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW)

  До 15 страници/минута (7,5 листа в минута) (размер Letter или A4)

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  До 16 страници/минута (до 8 листа/минута) (размер A4)

  До 17 страници/минута (до 8,5 листа/минута) (размер Letter)

Време за излизане на първата разпечатка *3

 • По-малко от 8,5 секунди при 23°C / 230 V
*1
Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.
*2
Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
*3
От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

LAN

 • (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  10Base-T/100Base-TX *3

Безжична LAN мрежа

 • (DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW)

  IEEE 802.11b/g/n (Режим “Инфраструктура”)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC

 • (MFC-L2750DW)

  Да

*1
Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
*2
Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
*3
Използвайте прав кабел тип “усукана двойка” категория 5 (или по-висока).

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Безжична LAN

IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), преобразуване на WINS/NetBIOS име, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP клиент, IPP/IPPS, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMP, Уеб услуги (печат/сканиране), SNTP клиент.

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP клиент, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMPv6, SNTP клиент, Уеб услуги (печат/сканиране).

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES))

Безжично сертифициране

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA/WPA2 – личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct