Обща информация

Модел DCP-9015CDW DCP-9020CDW
Тип на принтера Светодиод
Метод на печат Електрофотографски светодиоден принтер
Капацитет на паметта 192 MB
LCD дисплей (течнокристален дисплей) 3,7 инча (93,4 мм) TFT (тънкослоен транзисторен) цветен сензорен LCD дисплей и сензорен панел
Захранващ източник 220 - 240 V променлив ток 50/60 Hz
Консумация на електроенергия (средна) Пикова Прибл. 1200 W
Печат Прибл. 365 W при 25 ° C
Копиране Прибл. 380 W при 25 ° C
В режим на готовност Прибл. 70 W при 25 ° C
Почивка Прибл. 8,5 W
Deep Sleep Прибл. 1,4 W
Изкл. захранване Прибл. 0,05 W
Размери 410 MM x 483 MM x 367 MM 410 MM x 483 MM x 410 MM
Тегло (с консумативи) 21,9 кг 23,2 кг
Ниво на шума Звуково налягане Печат L pa m = 53,0 dB (A)
В режим на готовност L pa m = 33 dB (A)
Сила на звука Копиране
(цветно)
L wa d = 6,42 B (A)
Копиране
(черно-бяло)
L wa d = 6,41 B (A)
Готово L wa d = 4,38 B (A)
Температура В работен режим 10 до 32,5 ° C
Съхранение 0 до 40 ° C
Влажност В работен режим 20 до 80% (без кондензиране)
Съхранение 10 до 90% (без кондензиране)
ADF (автоматично листоподаващо устройство) До 35 страници
За най-добри резултати препоръчваме:
Температура: от 20 до 30 ° C
Влажност: от 50% до 70%
Хартия: 80 г/м2

Размер на документа

Модел DCP-9015CDW DCP-9020CDW
Размер на документа Ширина на ADF от 147,3 до 215,9 мм
Дължина на ADF от 147,3 до 355,6 мм
Ширина на стъклото на скенера Макс. 215,9 мм
Дължина на стъклото на скенера Макс. 300,0 мм

Носител за печат

Модел DCP-9015CDW DCP-9020CDW
Вход за хартията Тава за хартия Тип хартия Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия
Размер на хартията A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (дълъг ръб), A6, Executive, Legal, Фолио
Тегло на хартията 60 до 105 g/m2
Максимален капацитет хартия До 250 листа по 80 г/м2 Обикновена хартия
Отвор за ръчно подаване Тип хартия Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети, пликове, тънки пликове, дебели пликове, гланцирана хартия
Размер на хартията Ширина: 76,2 до 215,9 мм
Дължина: 116,0 до 355,6 мм
Тегло на хартията 60 до 163 g/m2
Максимален капацитет хартия Един по един лист
Изход на хартията Тава за хартия с лицето надолу До 100 листа при 80 г/м2 обикновена хартия (извеждане с лицето надолу в изходящата тава за хартия с лицето надолу)
Изходна тава с лицето нагоре Един лист (извеждане с лицето нагоре в изходящата тава за хартия с лицето нагоре)
2-странен Автоматичен 2-странен печат Тип хартия Обикновена хартия, тънка хартия, рециклирана хартия
Размер на хартията A4
Тегло на хартията 60 до 105 g/m2

Копиране

Модел DCP-9015CDW DCP-9020CDW
Ширина на копиране Макс. 210 мм
Множество копия Разделя или сортира до 99 страници
Намаление/Увеличение 25% до 400% (с нарастване от 1%)
Резолюция До 600 × 600 dpi
Време за първото копие Черно-бял По-малко от 19 секунди при 23 ° C / 230 V
Цветно По-малко от 22 секунди при 23 ° C / 230 V

Скенер

Модел DCP-9015CDW DCP-9020CDW
Цветно / черно-бяло Да/Да
Съвместим с TWAIN Да (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x)
Cъвместим с WIA Да (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8)
Съвместим с ICA Да (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x)
Наситеност на цвета Цветно 48 бита обработка на цветовете (на входа)
24 бита обработка на цветовете (на изхода)
Скала на сивото 16 бита обработка на цветовете (на входа)
8 бита обработка на цветовете (на изхода)
Резолюция До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирана)
До 1200 × 2400 dpi (оптична) (от стъклото на скенера)
До 1 200 × 600 dpi (оптична) (от ADF)
Ширина на сканиране Макс. 210 мм

Принтер

Модел DCP-9015CDW DCP-9020CDW
Автоматичен 2-странен печат Да
Емулации PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™)
Резолюция качество 600 dpi × 600 dpi, 2400 dpi (600 dpi × 2400 dpi)
Скорост на печат
(2-странен)
Черно-бял До 7 страни/минута (до 3,5 листа/минута)
(формат A4)
Цветно До 7 страни/минута (до 3,5 листа/минута)
(формат A4)
Скорост на печат Черно-бял До 18 страници/минута (формат A4)
Цветно До 18 страници/минута (формат A4)
Време за първо разпечатване Черно-бял По-малко от 16 секунди при 23 ° C / 230 V
Цветно По-малко от 16 секунди при 23 ° C / 230 V

Интерфейси

Модел DCP-9015CDW DCP-9020CDW
USB Високоскоростен USB порт 2.0
Препоръчва се да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2,0 метра.
Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX
Използвайте директен, двойно усукан кабел категория 5 (или по-висока).
Безжична LAN IEEE 802.11b/g/n (режим “Инфраструктура”/режим “Аd-hoc”)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

Мрежа

Модел DCP-9015CDW DCP-9020CDW
Протоколи IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), преобразуване на имена WINS/NetBIOS, DNS интерпретатор, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP клиент, IPP/IPPS, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMP, Уеб услуги (печат/сканиране), SNTP клиент
IPv6 NDP, RA, DNS интерпретатор, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, TELNET сървър, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, SMTP клиент, ICMPv6, SNTP клиент, уеб услуга
Протоколи за сигурност жична APOP, POP преди SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Безжична APOP, POP преди SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Защита на безжична мрежа WEP 64/128 бита, WPAPSK (TKIP/AES), WPA2PSK (AES)
Помощна програма за настройка и поддръжка на безжична мрежа AOSS™ Да
WPS Да