Размер

Габарити Прибл. 338 (Ш) x 188 (Д) x 173 (В) мм (включително клавиатурата с LCD дисплей)
Тегло Прибл. 3,4 кг (включително клавиатурата с LCD дисплей)

Печат

Метод Термичен трансфер
Печатаща глава 454 точки/360 dpi
Режим на висока резолюция: макс. 720 x 360 dpi (при свързване към компютър) *1
Височина на печат Макс. 32 мм (когато се използва 36-мм лента) *2
Скорост на печат Променливотоков адаптер: макс. 60 мм/сек.
Батерия: 20 – 60 мм/сек. (зависи от ширината на лентата)
Действителната скорост на печат варира в зависимост от условията.
Касета TZe касета с лента на Brother (ширини 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 18 мм, 24 мм, 36 мм)
HSe касета с шлаух на Brother (ширини 5,8 мм, 8,8 мм, 11,7 мм, 17,7 мм, 23,6 мм)
FLe касета с етикети на Brother (21 x 45 мм)
Брой редове ▪ Касета с TZe лента
36-мм лента: 17 реда
24-мм лента: 13 реда
18-мм лента: 10 реда
12-мм лента: 6 реда
9-мм лента: 4 реда
6-мм лента: 3 реда
3,5-мм лента: 1 ред

▪ Касета с HSe шлаух
23,6-мм лента: 12 реда
17,7-мм лента: 10 реда
11,7-мм лента: 6 реда
8,8-мм лента: 4 реда
5,8-мм лента: 2 реда

Памет (локални файлове)

Съхранение на файлове Макс. 99 файла

Захранване

Адаптер Променливотоков адаптер (AD9100ESA): 24 V AC 100 – 240V 50/60 Hz
Батерия (опция) Li-ion батерия (PA-BT-4000LI) : 14,4 V
Автоматично изключване Li-ion батерия (PA-BT-4000LI) : 30 мин.
Променливотоков адаптер (AD9100ESA): 4 часа

Интерфейс

USB Версия 2.0, пълна скорост
Wi-Fi ▪ Wireless Direct: IEEE 802.11n
▪ Режим “Ad-Hoc”: IEEE 802.11b *3
▪ Режим “Инфраструктура”: IEEE 802.11b/g/n
▪ WPS 2.0

Други

Работна температура / влажност При работа: между 10 и 35 °C/между 20 и 80%
Макс. температура на мокрия термометър: 27 °C
*1 Режимът с висока резолюция може да се използва, ако променливотоковият адаптер е свързан и сте поставили ламинирана TZe лента с черно мастило.
Не можете да използвате тази функция за TZe-FX**1 лента.
*2 Възможно е действителният размер на знаците да е по-малък от максималната височина на печат.
*3 Не всички компютри, мобилни устройства и операционни системи може да поддържат режим Ad-hoc.