Обща информация

Модел ADS-2100
Капацитет на паметта Стандартна 256 MB
Захранващ източник 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Консумация на електроенергия*1 Сканиране*2 Приблиз. 18 W
В режим Готовност Приблиз. 7 W
Режим Sleep Приблиз. 1,5 W
Изключване Приблиз. 0,3 W
Размери 299 x 179 x 220 mm
Тегло Приблиз. 3,3 kg
Температура в работен режим от 5 до 35 ° C
Влажност в работен режим от 20 до 80 %
ADF (автоматично листоподаващо устройство) До 50 страници (Хартия: 80 g/m2, размер Legal, или по-малко от 5 mm)
Размер на документа Множество листове Ширина от 51 mm до 215,9 mm
Дължина от 70 mm до 297 mm
Един лист Ширина от 51 mm до 215,9 mm
Дължина от 70 mm до 863 mm

Скенер

Модел ADS-2100
Цветен/Черен Да/Да
Съвместимост с TWAIN Windows ® Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7
Macintosh Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x
Съвместимост с WIA Windows ® Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7
Съвместимост с ICA Macintosh Mac OS X 10.6.x, 10.7.x
Съвместимост с ISIS™ Windows ® Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7
Дълбочина на цвета Вход 30-битово цветно обработване
Изход 24-битово цветно обработване
Резолюция Интерполирана До 1 200 × 1 200 dpi
Оптична До 600 × 600 dpi
Ширина на сканиране До 212 mm
Скала на сивото 256 нива

Интерфейси

Модел ADS-2100
USB Високоскоростен USB 2.0 *3*4
Използвайте USB 2.0 кабел (тип A/B) с дължина не повече от 2,0 m.
Бележки: *1 : Измерени, когато устройството е свързано към компютър.
*2 : При 2-странно (дуплексно) сканиране.
*3 : Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да бъде включено и към компютър с интерфейс USB 1.1.
*4 : Не се поддържат USB портове от трети производители.