ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ปิด

PJ-863

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows

 • Windows 11

 • Windows 10 (32-bit)

 • Windows 10 (64-bit)

 • Windows 8.1 (32-bit)

 • Windows 8.1 (64-bit)

 • Windows Server 2022

 • Windows Server 2019

 • Windows Server 2016

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows Server 2012

Mac

 • macOS 14

 • macOS 13

 • macOS 12

 • macOS 11

 • macOS 10.15.x

Linux

 • Linux

Mobile

 • iOS

 • Android™

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 • Information for Developers

ข้อมูลเพิ่มเติม