ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ปิด

QL-580N

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows

 • Windows 10 (32-bit)

 • Windows 10 (64-bit)

 • Windows 8.1 (32-bit)

 • Windows 8.1 (64-bit)

 • Windows 8 (32-bit)

 • Windows 8 (64-bit)

 • Windows 7 (32-bit)

 • Windows 7 (64-bit)

 • Windows Vista (32-bit)

 • Windows Vista (64-bit)

 • Windows XP Home/Professional

 • Windows 2000

 • Windows Server 2019

 • Windows Server 2016

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows Server 2008 (32-bit)

 • Windows Server 2008 (64-bit)

 • Windows Server 2003

Mac

 • macOS 10.15.x

 • macOS 10.14.x

 • macOS 10.13.x

 • macOS 10.12.x

 • OS X 10.11.x

 • OS X 10.10.x

 • OS X 10.9.x

 • OS X 10.8.x

 • Mac OS X 10.7.x

 • Mac OS X 10.6.x

 • Mac OS X 10.5.x

 • Mac OS X 10.4.x

 • Mac OS X 10.3.9

Linux

 • Linux

Mobile

 • iOS

 • Android™

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม