คู่มือ

ปิด

SC-2000USB

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

วันที่อัพเดท:19/03/2011
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:4.76MB

การกำหนดการตั้งค่าของตัวเครื่อง

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม