คู่มือ

ปิด

PDS-6000

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:01/03/2019
เวอร์ชั่น:C
ขนาด:2.86MB

For basic information about the product.

วันที่อัพเดท:20/05/2016
เวอร์ชั่น:B
ขนาด:2.62MB

For specific information about using the product with the software (Button Manager).

คู่มือการติดตั้ง

วันที่อัพเดท:04/02/2016
เวอร์ชั่น:A
ขนาด:2.46MB

สำหรับข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม