คู่มือ

ปิด

MFC-9120CN

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:06/10/2009
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:17.48MB

For basic information about the product.

วันที่อัพเดท:06/10/2009
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:-

The HTML manual is a version of the user guide that you can view using your web browser. Related documents such as the network and software user guides may be included in the HTML manual. Please note that the availability of documents varies depending on the model number of the machine you are using.

วันที่อัพเดท:11/10/2011
เวอร์ชั่น:A
ขนาด:5.45MB

For specific information about using the product with the software.

คู่มือการติดตั้ง

วันที่อัพเดท:06/10/2009
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:5.51MB

สำหรับข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

วันที่อัพเดท:27/09/2011
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:0.31MB

For setting up the machine and installing the printer driver, follow the steps in the Quick Setup Guide along with the information on this sheet.

คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค

วันที่อัพเดท:04/10/2011
เวอร์ชั่น:A
ขนาด:3.46MB

For specific information about using the product on a network.

วันที่อัพเดท:07/10/2009
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:0.79MB

For specific information about the Store Print Log to Network feature.

คู่มือคุณสมบัติเสริม

วันที่อัพเดท:29/09/2016
เวอร์ชั่น:B
ขนาด:2.15MB

สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
**ฟังก์ชั่นการสแกนของแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีสแกนเนอร์

วันที่อัพเดท:23/06/2015
เวอร์ชั่น:A
ขนาด:2.34MB

สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีสแกนเนอร์

วันที่อัพเดท:23/06/2015
เวอร์ชั่น:A
ขนาด:-

สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan (แอพพลิเคชั่นสำหรับการพิมพ์/การสแกนแบบไร้สาย*)
*ฟังก์ชั่นการสแกนของแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan จะใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เครื่องมีสแกนเนอร์

วันที่อัพเดท:10/05/2012
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:1.05MB

สำหรับให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Image Viewer ของบราเดอร์ที่จะทำให้ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ระบบ Android™ ในการดูและแก้ไขเอกสารที่สแกนโดยใช้เครื่องบราเดอร์

วันที่อัพเดท:02/09/2014
เวอร์ชั่น:B
ขนาด:0.33MB

สำหรับให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Brother Universal Printer Driver

ภาคผนวก

วันที่อัพเดท:01/12/2011
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:0.28MB

For information regarding the methods of detecting Toner Cartridge End of Life.

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม