คู่มือ

ปิด

TD-2130N

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค

(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์บนเน็ทเวิร์ค

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)

การกำหนดการตั้งค่าของตัวเครื่อง

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:13/06/2023
เวอร์ชั่น:04
ขนาด:3.17MB

คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับการแสดงแผงหน้าจอระบบสัมผัสอย่างกระชับ

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:07/03/2013
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:1.54MB

คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับ WLAN อินเทอร์เฟสอย่างกระชับ

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:07/03/2013
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:1.79MB

คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับ Bluetooth อินเทอร์เฟสอย่างกระชับ

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:29/08/2023
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:1.99MB

คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องลอกฉลากอย่างกระชับ

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:10/02/2022
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:0.88MB

คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับฐานแบตเตอรี่อย่างกระชับ

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้ซอฟต์แวร์

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:15/09/2023
เวอร์ชั่น:05
ขนาด:1.36MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:16/05/2023
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:0.57MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4 สำหรับ Microsoft Azure

อื่นๆ

(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:21/03/2013
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.03MB

นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้

วันที่อัพเดท:19/11/2020
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:0.18MB

ข้อมูลรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเครือข่าย

วันที่อัพเดท:09/12/2019
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:0.45MB

คู่มือนี้ให้ข้อมูลสำหรับการใช้ AirPrint ในการสั่งพิมพ์จากเครื่อง Mac หรืออุปกรณ์ในระบบ Apple

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:15/06/2023
เวอร์ชั่น:09
ขนาด:6.26MB

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ การเชื่อมข้อมูลเพื่อเข้าระบบ SAP และการพิมพ์ตัวอย่างฉลากแบบต่างๆ

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:07/11/2022
เวอร์ชั่น:1.01
ขนาด:1.23MB

คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:09/12/2022
เวอร์ชั่น:3.03
ขนาด:1.17MB

คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:09/12/2022
เวอร์ชั่น:3.03
ขนาด:1.75MB

คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:30/06/2021
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.77MB

ข้อมูลเกี่ยวขนาดผลิตภัณฑ์

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม