คู่มือ

ปิด

QL-820NWB

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:16/12/2020
เวอร์ชั่น:04
ขนาด:4.50MB

สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

วันที่อัพเดท:20/07/2017
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:2.82MB

สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:10/08/2022
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:1.38MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:09/08/2022
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.59MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4 สำหรับ Microsoft Azure

อื่นๆ

วันที่อัพเดท:25/04/2017
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:2.36MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:23/03/2018
เวอร์ชั่น:1.01
ขนาด:0.03MB

นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้

วันที่อัพเดท:19/11/2020
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:0.18MB

ข้อมูลรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเครือข่าย

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:13/12/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.12MB

รายชื่ออุปกรณ์ของ Apple ที่สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์นี้ได้

วันที่อัพเดท:09/12/2019
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:0.45MB

คู่มือนี้ให้ข้อมูลสำหรับการใช้ AirPrint ในการสั่งพิมพ์จากเครื่อง Mac หรืออุปกรณ์ในระบบ Apple

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:24/06/2022
เวอร์ชั่น:1.01
ขนาด:1.19MB

คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:05/04/2018
เวอร์ชั่น:1.01
ขนาด:1.10MB

คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:05/04/2018
เวอร์ชั่น:1.02
ขนาด:1.78MB

คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch

วันที่อัพเดท:07/09/2022
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.68MB

คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนถ่านแบบกระดุม (เวลา/วันที่)

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

มีอะไรใหม่?