คู่มือ

ปิด

HL-4040CN

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:25/11/2008
เวอร์ชั่น:C
ขนาด:15.49MB

For basic information about the product.

วันที่อัพเดท:25/11/2008
เวอร์ชั่น:C
ขนาด:-

The HTML manual is a version of the user guide that you can view using your web browser. Related documents such as the network and software user guides may be included in the HTML manual. Please note that the availability of documents varies depending on the model number of the machine you are using.

คู่มือการติดตั้ง

วันที่อัพเดท:25/11/2008
เวอร์ชั่น:A
ขนาด:4.75MB

สำหรับข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

วันที่อัพเดท:23/10/2009
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:0.46MB

For setting up the machine and installing the printer driver, follow the steps in the Quick Setup Guide along with the information on this sheet.

คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค

วันที่อัพเดท:25/11/2008
เวอร์ชั่น:C
ขนาด:6.76MB

For specific information about using the product on a network.

ภาคผนวก

วันที่อัพเดท:26/03/2021
เวอร์ชั่น:AD
ขนาด:2.61MB

For technical information about the software commands (the control codes and escape sequences) that can be used to make the printer perform each of its available functions.

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม