คู่มือ

ปิด

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

HL-3260N

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:15/01/2001
เวอร์ชั่น:1.01
ขนาด:4.23MB

For basic information about the product.

วันที่อัพเดท:15/01/2001
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.39MB

For learning more about Brother's easy-to-use printer drivers and utility software.

คู่มือการติดตั้ง

วันที่อัพเดท:15/01/2001
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:1.63MB

สำหรับข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

วันที่อัพเดท:15/01/2001
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.68MB

For the installation of the product.

คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค

วันที่อัพเดท:15/01/2001
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.70MB

For specific information about using the product on a network.

ภาคผนวก

วันที่อัพเดท:26/03/2021
เวอร์ชั่น:AD
ขนาด:2.61MB

For technical information about the software commands (the control codes and escape sequences) that can be used to make the printer perform each of its available functions.

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม