คู่มือ

ปิด

VR

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:10/08/2015
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:9.95MB

 

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

รายการรูปแบบ

(2 ภาษา)

สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับรูปแบบการปัก หรือตารางการเปลี่ยนสีของรูปแบบการปัก

การแจ้งเตือน

วันที่อัพเดท:10/08/2015
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.61MB

ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้องของเข็มสำหรับตัวเครื่อง

วันที่อัพเดท:14/04/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.74MB

เอกสารนี้อธิบายฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมาพร้อมการอัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.2

ภาคผนวก

อื่นๆ

วันที่อัพเดท:16/08/2023
เวอร์ชั่น:23.08
ขนาด:0.13MB

เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร์ฟที่เข้ากันได้กับตัวเครื่อง

วันที่อัพเดท:25/04/2024
เวอร์ชั่น:23.03
ขนาด:-

 

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม