คู่มือ

ปิด

Innov-is V3

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:25/06/2020
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:12.81MB

 

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

คู่มือสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เสริม

วันที่อัพเดท:22/12/2015
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:9.21MB

คู่มือนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและขั้นตอนการอัพเกรดจักร

วันที่อัพเดท:22/12/2015
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:1.32MB

คู่มือนี้ให้รายละเอียดการใช้งานจักรพร้อมฟังก์ชันและอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มขึ้นมา

วันที่อัพเดท:22/12/2015
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:2.52MB

สำหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแพทเทิร์นลายปักหรือตารางการเปลี่ยนสีแพทเทิร์นลายปัก

ภาคผนวก

อื่นๆ

วันที่อัพเดท:24/08/2021
เวอร์ชั่น:21.08
ขนาด:0.12MB

เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร์ฟที่เข้ากันได้กับตัวเครื่อง

วันที่อัพเดท:06/08/2021
เวอร์ชั่น:21.08
ขนาด:14.02MB

 

วันที่อัพเดท:10/11/2021
เวอร์ชั่น:21.10
ขนาด:-

 

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม