คู่มือ

ปิด

CM700

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:01/09/2015
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:3.71MB

 

วันที่อัพเดท:01/09/2015
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:10.07MB

อ่านคู่มือการใช้งานนี้หากคุณใช้แผ่นรอง "ม่วงกับเทอร์คอยส์", "ชมพูกับเทอร์คอยส์" หรือ "เทอร์คอยส์" สำหรับรายละเอียดของแผ่นรอง คลิกที่นี่

วันที่อัพเดท:10/10/2017
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:10.28MB

อ่านคู่มือการใช้งานนี้หากคุณใช้แผ่นรอง "ม่วงกับดำ" หรือ "เทอร์คอยส์กับดำ" สำหรับรายละเอียดของแผ่นรอง คลิกที่นี่

วันที่อัพเดท:01/09/2015
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:2.19MB

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง เพื่อให้ท่านสามารถใช้เน็ทเวิร์คแบบไร้สายในการส่งข้อมูลที่สร้างใน CanvasWorkspace ไปยังเครื่องตัด เช่นเดียวกับบันทึกข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขไว้แล้วบนตัวเครื่องไปยัง CanvasWorkspace

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

วันที่อัพเดท:01/09/2015
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:3.64MB

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง เพื่อให้ท่านสามารถใช้เน็ทเวิร์คแบบไร้สายในการส่งข้อมูลที่สร้างใน CanvasWorkspace ไปยังเครื่องตัด เช่นเดียวกับบันทึกข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขไว้แล้วบนตัวเครื่องไปยัง CanvasWorkspace

วันที่อัพเดท:26/02/2016
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:2.64MB

อ่านคู่มืออ้างอิงเบื้องต้นนี้หากคุณใช้แผ่นรอง "ม่วงกับเทอร์คอยส์", "ชมพูกับเทอร์คอยส์" หรือ "เทอร์คอยส์" สำหรับรายละเอียดของแผ่นรอง คลิกa href="/g/s/hf/img/snc_mat/mat_a.gif" target="_blank">ที่นี่

วันที่อัพเดท:28/08/2017
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:2.45MB

อ่านคู่มืออ้างอิงเบื้องต้นนี้หากคุณใช้แผ่นรอง "ม่วงกับดำ" หรือ "เทอร์คอยส์กับดำ" สำหรับรายละเอียดของแผ่นรอง คลิกที่นี่

รายการรูปแบบ

วันที่อัพเดท:13/09/2016
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:5.26MB

 

การแจ้งเตือน

วันที่อัพเดท:11/02/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:4.21MB

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานที่ได้รับการอัพเดท

วันที่อัพเดท:09/08/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:13.02MB

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานที่ได้รับการอัพเดท

คู่มือสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เสริม

วันที่อัพเดท:30/08/2018
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:1.72MB

 

ภาคผนวก

วันที่อัพเดท:01/11/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.06MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานลายปักที่มากับเครื่อง
อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของลายปักที่มากับเครื่องก่อนจะใช้งานเครื่อง

วันที่อัพเดท:15/09/2015
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:0.07MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ถูกใช้โดยผลิตภัณฑ์ โปรดอ่าน Open Source Licensing Remarks ก่อนทำการดาวน์โหลด, ทำสำเนา, ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์

อื่นๆ

วันที่อัพเดท:24/08/2021
เวอร์ชั่น:21.08
ขนาด:0.12MB

เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร์ฟที่เข้ากันได้กับตัวเครื่อง

วันที่อัพเดท:11/07/2017
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:2.86MB

 

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม