คู่มือ

ปิด

CM550DX/ CM550

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:01/09/2015
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:3.71MB

 

วันที่อัพเดท:31/03/2014
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:23.31MB

อ่านคู่มือการใช้งานนี้หากคุณใช้แผ่นรอง "ม่วงกับเทอร์คอยส์", "ชมพูกับเทอร์คอยส์" หรือ "เทอร์คอยส์" สำหรับรายละเอียดของแผ่นรอง คลิกที่นี่

วันที่อัพเดท:27/10/2017
เวอร์ชั่น:04
ขนาด:24.05MB

อ่านคู่มือการใช้งานนี้หากคุณใช้แผ่นรอง "ม่วงกับดำ" หรือ "เทอร์คอยส์กับดำ" สำหรับรายละเอียดของแผ่นรอง คลิกที่นี่

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

วันที่อัพเดท:26/02/2016
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:2.64MB

อ่านคู่มืออ้างอิงเบื้องต้นนี้หากคุณใช้แผ่นรอง "ม่วงกับเทอร์คอยส์", "ชมพูกับเทอร์คอยส์" หรือ "เทอร์คอยส์" สำหรับรายละเอียดของแผ่นรอง คลิกa href="/g/s/hf/img/snc_mat/mat_a.gif" target="_blank">ที่นี่

วันที่อัพเดท:28/08/2017
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:2.45MB

อ่านคู่มืออ้างอิงเบื้องต้นนี้หากคุณใช้แผ่นรอง "ม่วงกับดำ" หรือ "เทอร์คอยส์กับดำ" สำหรับรายละเอียดของแผ่นรอง คลิกที่นี่

รายการรูปแบบ

วันที่อัพเดท:28/08/2014
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:27.87MB

 

การแจ้งเตือน

(2 ภาษา)

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม

วันที่อัพเดท:28/08/2014
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:1.74MB

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม

วันที่อัพเดท:26/02/2015
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:5.54MB

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานที่ได้รับการอัพเดท

วันที่อัพเดท:17/12/2015
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:2.39MB

Information about the updated operational features

วันที่อัพเดท:11/02/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:15.90MB

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานที่ได้รับการอัพเดท

วันที่อัพเดท:09/08/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:4.87MB

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานที่ได้รับการอัพเดท

คู่มือสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เสริม

วันที่อัพเดท:30/08/2018
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:1.72MB

 

ภาคผนวก

วันที่อัพเดท:01/11/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.06MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานลายปักที่มากับเครื่อง
อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของลายปักที่มากับเครื่องก่อนจะใช้งานเครื่อง

อื่นๆ

วันที่อัพเดท:24/08/2021
เวอร์ชั่น:21.08
ขนาด:0.12MB

เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร์ฟที่เข้ากันได้กับตัวเครื่อง

วันที่อัพเดท:11/07/2017
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:2.86MB

 

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม