คู่มือ

ปิด

PT-E850TKW

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:11/10/2021
เวอร์ชั่น:06
ขนาด:7.94MB

สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

วันที่อัพเดท:08/03/2021
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:0.95MB

สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

อื่นๆ

วันที่อัพเดท:13/10/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:1.93MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:21/07/2016
เวอร์ชั่น:1.00
ขนาด:0.03MB

นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้

วันที่อัพเดท:19/11/2020
เวอร์ชั่น:03
ขนาด:0.18MB

ข้อมูลรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเครือข่าย

วันที่อัพเดท:07/09/2022
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.68MB

คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนถ่านแบบกระดุม (เวลา/วันที่)

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม