คู่มือ

ปิด

DS-620

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:15/03/2019
เวอร์ชั่น:B
ขนาด:1.94MB

For basic information about the product.

วันที่อัพเดท:01/08/2016
เวอร์ชั่น:F
ขนาด:3.80MB

For specific information about using the product with the software (Button Manager).

คู่มือการติดตั้ง

วันที่อัพเดท:01/10/2013
เวอร์ชั่น:0
ขนาด:1.41MB

สำหรับข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม