Ръководства

Затвори

VC-500W

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

(Английски език)
(3 езика)

За основна информация относно продукта.

Ръководство за бързо инсталиране

(Английски език)
Дата на издаване: 22/03/2018
Версия: 01
Размер: 0.43MB

За специфична информация относно конфигурирането на VC-500W за безжичен печат, използвайки Инфраструктурен режим.

Други

Дата на издаване: 26/04/2019
Версия: 01
Размер: 0.54MB

За информация относно безопасността и правилната експлоатация.

(Английски език)
Дата на издаване: 09/03/2018
Версия: 1.01
Размер: 0.16MB

Това са забележките относно отворения код, който Brother осигурява.

Дата на издаване: 01/12/2022
Версия: 05
Размер: 0.32MB

Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.

Дата на издаване: 09/12/2019
Версия: 02
Размер: 0.30MB

Това ръководство предоставя информация за използването на AirPrint за печат от Mac или Apple устройства.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 08/09/2022
Версия: 05
Размер: 0.14MB

Декларация за съответствие

Дата на издаване: 13/07/2022
Версия: 03
Размер: 0.14MB

Декларация за съответствие (АС адаптер)

Дата на издаване: 08/09/2022
Версия: 01
Размер: 0.14MB

Декларация за съответствие (АС адаптер)

(Английски език)
Дата на издаване: 21/08/2018
Версия: 02
Размер: 0.01MB

Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията

Дата на издаване: 25/02/2020
Версия: 01
Размер: 0.15MB

Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.