Ръководства

Затвори

SC-2000USB

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство за бързо инсталиране

(Английски език)
(2 езика)

Задаване на настройките на устройството

Регулаторни документи

Дата на издаване: 07/06/2021
Версия: 11
Размер: 0.64MB

Декларация за съответствие

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.