Ръководства

Затвори

PT-P300BT

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 13/03/2020
Версия: 04
Размер: 0.45MB

За основна информация относно продукта.

Ръководство за бързо инсталиране

Дата на издаване: 23/01/2020
Версия: 01
Размер: 0.58MB

За инсталацията на продукта.

Други

Дата на издаване: 17/03/2020
Версия: 02
Размер: 0.54MB

За информация относно безопасността и правилната експлоатация.

(Английски език)
Дата на издаване: 15/09/2016
Версия: 01
Размер: 0.12MB

Списък на Apple устройства, съвместими с този принтер.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 07/06/2021
Версия: 07
Размер: 0.62MB

Декларация за съответствие

Дата на издаване: 24/03/2020
Версия: 02
Размер: 0.53MB

Декларация за съответствие (АС адаптер)

(Английски език)
Дата на издаване: 23/04/2018
Версия: 02
Размер: 0.19MB

Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията

Дата на издаване: 20/01/2020
Версия: 01
Размер: 0.15MB

Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.

Какво ново?