Ръководства

Затвори

HL-L9310CDW(T)

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 28/02/2017
Версия: 0
Размер: 0.69MB

Brief explanations for routine operations

Дата на издаване: 07/06/2017
Версия: 0
Размер: -

За изучаване на функциите, периодичната поддръжка, съвети за отстраняване на неизправности и някои полезни мрежови свойства за вашия продукт.

"Това Онлайн Ръководство за потребителя предоставя само основна информация за устройството на Български език. За по-подробна информация относно функциите, моля, проверете версията на Английски език на Онлайн Ръководство за потребителя (Online User's Guide)."

Дата на издаване: 07/06/2017
Версия: 0
Размер: 3.79MB

За изучаване на функциите, периодичната поддръжка, съвети за отстраняване на неизправности и някои полезни мрежови свойства за вашия продукт.

"Това Онлайн Ръководство за потребителя предоставя само основна информация за устройството на Български език. За по-подробна информация относно функциите, моля, проверете версията на Английски език на Онлайн Ръководство за потребителя (Online User's Guide)."

Дата на издаване: 27/12/2019
Версия: A
Размер: 0.48MB

Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 06/03/2019
Версия: A
Размер: 0.39MB

Указания за безопасност, които трябва да се прочетат преди работа с продукта или преди извършване на поддръжка.

Дата на издаване: 24/06/2020
Версия: A
Размер: 2.45MB

За инсталацията на продукта.

Дата на издаване: 17/02/2017
Версия: 0
Размер: 3.02MB

За повече информация относно смяната на барабанния модул.

Дата на издаване: 08/02/2017
Версия: 0
Размер: 4.42MB

За повече информация относно смяната на ремъка.

Ръководство за допълнителните функции

(Английски език)
Дата на издаване: 29/09/2016
Версия: B
Размер: 2.15MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: 2.34MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: -

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

Дата на издаване: 02/09/2014
Версия: B
Размер: 0.39MB

За специфична информация относно използването на универсалния принтерен драйвер на Brother.

(Английски език)
Дата на издаване: 26/04/2023
Версия: K
Размер: 1.93MB

Този инструмент позволява на администраторите да променят настройките на различни мрежови устройства на Brother.

(Английски език)
Дата на издаване: 17/10/2023
Версия: F
Размер: 1.36MB

Този софтуер позволява на системните администратори да разгърнат и управляват своите мрежови / USB свързани принтери и скенери Brother и да преглеждат състоянието на повечето други печатащи устройства, съвместими с SNMP.

(Английски език)
Дата на издаване: 01/05/2023
Версия: A
Размер: 0.57MB

Тази функционалност на BRAdmin Professional 4 използва Microsoft Azure, за да позволи на системните администратори лесно да управляват своите мрежови/USB-свързани устройства Brother през интернет.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 21/04/2020
Версия: 08
Размер: 0.17MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва.

(Английски език)
Дата на издаване: 26/03/2021
Версия: AD
Размер: 2.61MB

За техническа информация относно софтуерните команди (управляващите кодове и екраниращи последователности), които могат да се използват, за да се задейства всяка една от функциите, с които принтерът разполага.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 02/06/2022
Версия: 5
Размер: 0.30MB

Декларация за съответствие

Дата на издаване: 22/06/2023
Версия: 8
Размер: 0.13MB

Декларация за съответствие за модул с тави

(Английски език)
Дата на издаване: 09/02/2017
Версия: A
Размер: 0.11MB

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.

Информация

Подобни връзки

  • Регистрирайте Вашия продукт