Ръководства

Затвори

HL-L8350CDW

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 30/10/2018
Версия: A
Размер: 14.52MB

За основна информация относно продукта.

Дата на издаване: 20/02/2018
Версия: 0
Размер: 0.48MB

Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 17/02/2014
Версия: 0
Размер: 1.34MB

Указания за безопасност, които трябва да се прочетат преди работа с продукта или преди извършване на поддръжка.

Дата на издаване: 17/02/2014
Версия: 0
Размер: 2.16MB

За инсталацията на продукта.

Дата на издаване: 04/02/2015
Версия: 0
Размер: 5.61MB

За повече информация относно смяната на барабанния модул.

Дата на издаване: 15/09/2015
Версия: A
Размер: 9.58MB

За повече информация относно смяната на ремъка.

Ръководство на мрежовия потребител

Дата на издаване: 27/02/2014
Версия: 0
Размер: -

За конкретна информация как да използвате продукта в мрежа.

Препоръчваме да се използва една от следните версии на уеб браузъри: Internet Explorer® 8/9/10 или Mozilla Firefox или Windows®, Safari 5.1/6.0 за Macintosh. Моля да проверите дали JavaScript и CSS са включени, без значение от изполвания браузър.

Ръководство за допълнителните функции

(Английски език)
Дата на издаване: 29/09/2016
Версия: B
Размер: 2.15MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: 2.34MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: -

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

Дата на издаване: 26/11/2014
Версия: A
Размер: 0.63MB

За специфична информация относно използването на AirPrint с вашето устройство на Brother.

Дата на издаване: 02/09/2014
Версия: B
Размер: 0.39MB

За специфична информация относно използването на универсалния принтерен драйвер на Brother.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 20/03/2015
Версия: 05
Размер: 0.14MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва.

(Английски език)
Дата на издаване: 26/03/2021
Версия: AD
Размер: 2.61MB

За техническа информация относно софтуерните команди (управляващите кодове и екраниращи последователности), които могат да се използват, за да се задейства всяка една от функциите, с които принтерът разполага.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 28/11/2016
Версия: 4
Размер: 0.26MB

Декларация за съответствие

(Английски език)
Дата на издаване: 04/02/2015
Версия: B
Размер: 0.03MB

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.

Информация

Подобни връзки

  • Регистрирайте Вашия продукт