Ръководства

Затвори

HL-L3270CDW

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 25/04/2018
Версия: 0
Размер: 0.80MB

Brief explanations for routine operations

Дата на издаване: 25/01/2021
Версия: B
Размер: -

За изучаване на функциите, периодичната поддръжка, съвети за отстраняване на неизправности и някои полезни мрежови свойства за вашия продукт.

Дата на издаване: 25/01/2021
Версия: B
Размер: 4.96MB

За изучаване на функциите, периодичната поддръжка, съвети за отстраняване на неизправности и някои полезни мрежови свойства за вашия продукт.

Дата на издаване: 27/12/2019
Версия: A
Размер: 0.48MB

Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 26/03/2019
Версия: A
Размер: 0.46MB

Указания за безопасност, които трябва да се прочетат преди работа с продукта или преди извършване на поддръжка.

Дата на издаване: 14/07/2020
Версия: A
Размер: 2.36MB

За инсталацията на продукта.

Дата на издаване: 16/04/2018
Версия: 0
Размер: 1.67MB

За повече информация относно смяната на барабанния модул.

Дата на издаване: 17/04/2018
Версия: 0
Размер: 2.63MB

За повече информация относно смяната на ремъка.

Ръководство за допълнителните функции

(Английски език)
Дата на издаване: 29/09/2016
Версия: B
Размер: 2.15MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: 2.34MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: -

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

Дата на издаване: 02/09/2014
Версия: B
Размер: 0.39MB

За специфична информация относно използването на универсалния принтерен драйвер на Brother.

(Английски език)
Дата на издаване: 17/10/2023
Версия: F
Размер: 1.36MB

Този софтуер позволява на системните администратори да разгърнат и управляват своите мрежови / USB свързани принтери и скенери Brother и да преглеждат състоянието на повечето други печатащи устройства, съвместими с SNMP.

(Английски език)
Дата на издаване: 01/05/2023
Версия: A
Размер: 0.57MB

Тази функционалност на BRAdmin Professional 4 използва Microsoft Azure, за да позволи на системните администратори лесно да управляват своите мрежови/USB-свързани устройства Brother през интернет.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 21/04/2020
Версия: 08
Размер: 0.17MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва.

(Английски език)
Дата на издаване: 26/03/2021
Версия: AD
Размер: 2.61MB

За техническа информация относно софтуерните команди (управляващите кодове и екраниращи последователности), които могат да се използват, за да се задейства всяка една от функциите, с които принтерът разполага.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 02/06/2022
Версия: 4
Размер: 0.25MB

Декларация за съответствие

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.

Информация