Ръководства

Затвори

HL-L2312D

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 26/04/2018
Версия: A
Размер: 0.38MB

Brief explanations for routine operations

Дата на издаване: 22/03/2021
Версия: C
Размер: -

За изучаване на функциите, периодичната поддръжка, съвети за отстраняване на неизправности и някои полезни мрежови свойства за вашия продукт.

Дата на издаване: 22/03/2021
Версия: C
Размер: 3.58MB

За изучаване на функциите, периодичната поддръжка, съвети за отстраняване на неизправности и някои полезни мрежови свойства за вашия продукт.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 01/03/2021
Версия: B
Размер: 0.37MB

Указания за безопасност, които трябва да се прочетат преди работа с продукта или преди извършване на поддръжка.

Дата на издаване: 24/08/2017
Версия: 0
Размер: 1.70MB

За инсталацията на продукта.

Дата на издаване: 17/08/2017
Версия: 0
Размер: 1.04MB

За повече информация относно смяната на барабанния модул.

Ръководство за допълнителните функции

(Английски език)
Дата на издаване: 19/06/2017
Версия: 0
Размер: 1.10MB

Този инструмент комуникира с Brother USB или мрежово свързани устройства и изпраща информация за състоянието им по електронна поща до регистрираните потребители в мрежата.

(Английски език)
Дата на издаване: 13/10/2020
Версия: B
Размер: 0.71MB

Този софтуер позволява на системните администратори да разгърнат и управляват своите мрежови / USB свързани принтери и скенери Brother и да преглеждат състоянието на повечето други печатащи устройства, съвместими с SNMP.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 21/04/2020
Версия: 08
Размер: 0.17MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва.

(Английски език)
Дата на издаване: 26/03/2021
Версия: AD
Размер: 2.61MB

За техническа информация относно софтуерните команди (управляващите кодове и екраниращи последователности), които могат да се използват, за да се задейства всяка една от функциите, с които принтерът разполага.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 08/06/2021
Версия: 4
Размер: 0.71MB

Декларация за съответствие

(Английски език)
Дата на издаване: 29/09/2017
Версия: A
Размер: 8.46KB

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.

Какво ново?

Подобни връзки

  • Регистрирайте Вашия продукт