Ръководства

Затвори

HL-5440D

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 18/05/2012
Версия: 0
Размер: 4.43MB

За основна информация относно продукта.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 04/06/2012
Версия: A
Размер: 0.97MB

Указания за безопасност, които трябва да се прочетат преди работа с продукта или преди извършване на поддръжка.

Дата на издаване: 17/05/2012
Версия: 0
Размер: 5.17MB

За инсталацията на продукта.

Ръководство за допълнителните функции

Дата на издаване: 02/09/2014
Версия: B
Размер: 0.39MB

За специфична информация относно използването на универсалния принтерен драйвер на Brother.

(Английски език)
Дата на издаване: 19/06/2017
Версия: 0
Размер: 1.10MB

Този инструмент комуникира с Brother USB или мрежово свързани устройства и изпраща информация за състоянието им по електронна поща до регистрираните потребители в мрежата.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 20/03/2015
Версия: 05
Размер: 0.14MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва.

(Английски език)
Дата на издаване: 14/06/2018
Версия: AC
Размер: 2.29MB

За техническа информация относно софтуерните команди (управляващите кодове и екраниращи последователности), които могат да се използват, за да се задейства всяка една от функциите, с които принтерът разполага.

Дата на издаване: 01/08/2012
Версия: 0
Размер: 0.84MB

Бърза справка за контролните команди за печат на баркодове.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 24/10/2014
Версия: 5
Размер: 0.18MB

Декларация за съответствие

(Английски език)
Дата на издаване: 24/10/2014
Версия: A
Размер: 0.01MB

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.