Ръководства

Затвори

HL-5150D

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

(Английски език)
(2 езика)

За основна информация относно продукта.

Ръководство за инсталиране

(Английски език)
(2 езика)

За инсталацията на продукта.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 14/06/2018
Версия: AC
Размер: 2.29MB

За техническа информация относно софтуерните команди (управляващите кодове и екраниращи последователности), които могат да се използват, за да се задейства всяка една от функциите, с които принтерът разполага.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 17/02/2015
Версия: 1
Размер: 0.17MB

Декларация за съответствие за консумативи

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.