Ръководства

Затвори

Моделът е спрян от производство. Тази страница вече не се актуализира.

HL-3450CN

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 01/03/2002
Версия: A
Размер: 3.65MB

За основна информация относно продукта.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 01/03/2002
Версия: A
Размер: 0.67MB

За инсталацията на продукта.

Дата на издаване: 01/03/2002
Версия: A
Размер: 1.26MB

За инсталация на драйвери за принтер в Windows

Дата на издаване: 01/03/2002
Версия: A
Размер: 0.88MB

За инсталация на драйвери за принтер в Macintosh.

Ръководство на мрежовия потребител

Дата на издаване: 01/03/2002
Версия: 1.00
Размер: 0.70MB

За конкретна информация как да използвате продукта в мрежа.

Приложение

Дата на издаване: 26/03/2021
Версия: AD
Размер: 2.61MB

За техническа информация относно софтуерните команди (управляващите кодове и екраниращи последователности), които могат да се използват, за да се задейства всяка една от функциите, с които принтерът разполага.

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.