Ръководства

Затвори

SDX1200

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

(Английски език)
Дата на издаване: 27/09/2022
Версия: 03
Размер: 14.37MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 01/09/2015
Версия: 02
Размер: 3.71MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 27/09/2022
Версия: 03
Размер: 1.46MB

Това ръководство предоставя инструкции, така че да можете да използвате безжична мрежа за изпращане на данни, създадени в CanvasWorkspace, към вашата машина за изрязване, както и да записвате данни, които сте редактирали на вашата машина, в CanvasWorkspace.

Ръководство за бързи справки

(Английски език)
Дата на издаване: 27/07/2020
Версия: 03
Размер: 1.68MB

 

Списък с шаблони

(Английски език)
Дата на издаване: 29/08/2020
Версия: 02
Размер: 26.86MB

 

Съобщение

(Английски език)
Дата на издаване: 07/08/2018
Версия: 01
Размер: 1.59MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 29/08/2020
Версия: 02
Размер: 0.98MB

Информация относно актуализираните оперативни функции

(Английски език)
Дата на издаване: 05/08/2020
Версия: 01
Размер: 6.10MB

Информация относно актуализираните оперативни функции

Ръководство на потребителя за допълнителни аксесоари

(Английски език)
Дата на издаване: 24/08/2018
Версия: 01
Размер: 0.98MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 24/08/2018
Версия: 01
Размер: 2.48MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 24/08/2018
Версия: 01
Размер: 0.51MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 24/08/2018
Версия: 01
Размер: 1.36MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 24/08/2018
Версия: 01
Размер: 0.57MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 24/08/2018
Версия: 01
Размер: 1.11MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 14/09/2018
Версия: 02
Размер: 2.01MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 29/08/2019
Версия: 01
Размер: 1.89MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 29/08/2019
Версия: 01
Размер: 1.27MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 22/07/2020
Версия: 01
Размер: 0.72MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 22/07/2020
Версия: 01
Размер: 1.00MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 05/08/2020
Версия: 01
Размер: 1.38MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 05/08/2020
Версия: 01
Размер: 1.38MB

 

(Английски език)
Дата на издаване: 05/08/2021
Версия: 01
Размер: 2.02MB

 

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 20/04/2020
Версия: 04
Размер: 0.71MB

Важни инструкции за безопасност: Не пропускайте да прочетете този документ, преди да използвате машината.

(Английски език)
Дата на издаване: 01/11/2016
Версия: 01
Размер: 0.06MB

За информация относно общите условия на използване на вградените шаблони. Прочетете общите условия на използване на вградените шаблони, преди да използвате машината.

(Английски език)
Дата на издаване: 09/08/2018
Версия: 01
Размер: 0.05MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва. Прочетете забележките за лицензирането на отворен код преди изтеглянето, копирането, инсталирането или използването на софтуера.

Други

(Английски език)
Дата на издаване: 24/08/2021
Версия: 21.08
Размер: 0.11MB

Този документ предоставя информация за USB флаш памет, съвместима с машината.

(Английски език)
Дата на издаване: 20/05/2020
Версия: 03
Размер: 7.17MB

Този документ предоставя инструкции, за да можете да създадете „Проект за добре дошли“ с включените допълнителни елементи и машината.

Регулаторни документи

(Английски език)
Дата на издаване: 01/02/2022
Версия: 07
Размер: 0.38MB

Декларация за съответствие

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.