Ръководства

Затвори

DS-720D

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 15/03/2019
Версия: D
Размер: 2.02MB

За основна информация относно продукта.

Дата на издаване: 01/08/2016
Версия: E
Размер: 3.70MB

За конкретна информация как да използвате продукта със софтуера (Button Manager).

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 04/12/2015
Версия: C
Размер: 1.58MB

За инсталацията на продукта.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 20/01/2017
Версия: 3
Размер: 0.22MB

Декларация за съответствие

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.