Ръководства

Затвори

DCP-J105

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 25/02/2014
Версия: 0
Размер: 3.25MB

За информация относно основни операции (Копиране, Сканиране и т.н.), смяна на консумативи и съвети за възможни проблеми.

Дата на издаване: 25/02/2014
Версия: 0
Размер: 1.34MB

За информация относно допълнителни и разширени функции (Копиране, печат на доклади с информация за устройството и т.н.) и периодична поддръжка.

Дата на издаване: 25/12/2013
Версия: B
Размер: -

За специфична информация относно употребата на софтуера на продукта в мрежова среда.

Препоръчваме да се използва една от следните версии на уеб браузъри: Internet Explorer® 8/9/10 или Mozilla Firefox или Windows®, Safari 5.1/6.0 за Macintosh. Моля да проверите дали JavaScript и CSS са включени, без значение от изполвания браузър.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 13/02/2019
Версия: A
Размер: 1.44MB

Указания за безопасност, които трябва да се прочетат преди работа с продукта или преди извършване на поддръжка.

Дата на издаване: 26/12/2013
Версия: 0
Размер: 2.29MB

За инсталацията на продукта.

Ръководство за допълнителните функции

(Английски език)
Дата на издаване: 29/09/2016
Версия: B
Размер: 2.15MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: 2.34MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: -

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

Дата на издаване: 25/02/2014
Версия: A
Размер: 0.49MB

За специфична информация относно използването на AirPrint с вашето устройство на Brother.

(Английски език)
Дата на издаване: 10/05/2012
Версия: 0
Размер: 1.05MB

За специфична информация относно Brother Image Viewer, който ви позволява да използвате мобилното си устройство с Android™, за да разглеждате и редактирате документи, сканирани с устройство на Brother.

Дата на издаване: 02/09/2014
Версия: B
Размер: 0.39MB

За специфична информация относно използването на универсалния принтерен драйвер на Brother.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 20/03/2015
Версия: 05
Размер: 0.14MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 13/06/2017
Версия: 10
Размер: 0.33MB

Декларация за съответствие

(Английски език)
Дата на издаване: 14/10/2016
Версия: C
Размер: 0.03MB

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.

Информация

Подобни връзки

  • Регистрирайте Вашия продукт