Ръководства

Затвори

DCP-9055CDN

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 13/06/2011
Версия: A
Размер: 10.82MB

За информация относно основни операции (Копиране, Сканиране и т.н.), смяна на консумативи и съвети за възможни проблеми.

Дата на издаване: 09/05/2011
Версия: 0
Размер: 1.72MB

За информация относно допълнителни и разширени функции (Копиране, печат на доклади с информация за устройството и т.н.) и периодична поддръжка.

Дата на издаване: 06/01/2011
Версия: A
Размер: 9.41MB

За конкретна информация как да използвате продукта със софтуера.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 22/04/2011
Версия: B
Размер: 0.83MB

Указания за безопасност, които трябва да се прочетат преди работа с продукта или преди извършване на поддръжка.

Дата на издаване: 09/11/2010
Версия: 0
Размер: 1.86MB

За инсталацията на продукта.

Ръководство на мрежовия потребител

Дата на издаване: 22/12/2010
Версия: A
Размер: 3.58MB

За конкретна информация как да използвате продукта в мрежа.

Дата на издаване: 28/04/2011
Версия: 0
Размер: 0.81MB

За базова информация относно разширените мрежови функции на устройствата на Brother, плюс общи пояснения относно работата в мрежа и често употребявани термини.

Ръководство за допълнителните функции

(Английски език)
Дата на издаване: 29/09/2016
Версия: B
Размер: 2.15MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: 2.34MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: -

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 10/05/2012
Версия: 0
Размер: 1.05MB

За специфична информация относно Brother Image Viewer, който ви позволява да използвате мобилното си устройство с Android™, за да разглеждате и редактирате документи, сканирани с устройство на Brother.

Дата на издаване: 02/09/2014
Версия: B
Размер: 0.39MB

За специфична информация относно използването на универсалния принтерен драйвер на Brother.

Приложение

Дата на издаване: 15/12/2011
Версия: 0
Размер: 0.51MB

За информация относно методите за установяване на изтекъл живот на тонерни касети.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 18/11/2013
Версия: 6
Размер: 0.17MB

Декларация за съответствие

Дата на издаване: 17/02/2015
Версия: 1
Размер: 0.17MB

Декларация за съответствие за консумативи

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.