Ръководства

Затвори

ADS-1100W

Ръководства

Ръководства

Език

Ръководство на потребителя

Дата на издаване: 30/10/2013
Версия: 0
Размер: 23.09MB

За основна информация относно продукта.

Ръководство за инсталиране

Дата на издаване: 08/06/2017
Версия: B
Размер: 3.26MB

За инсталацията на продукта.

Ръководство на мрежовия потребител

Дата на издаване: 30/09/2013
Версия: 0
Размер: 2.67MB

За конкретна информация как да използвате продукта в мрежа.

Дата на издаване: 20/02/2018
Версия: 0
Размер: 0.48MB

Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.

Ръководство за допълнителните функции

(Английски език)
Дата на издаване: 29/09/2016
Версия: B
Размер: 2.15MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: 2.34MB

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 23/06/2015
Версия: A
Размер: -

За специфична информация отностно Brother iPrint&Scan (приложение за безжичен печат/сканиране*).
*Функцията сканиране на Brother iPrint&Scan е налична само за модели със скенер.

(Английски език)
Дата на издаване: 10/05/2012
Версия: 0
Размер: 1.05MB

За специфична информация относно Brother Image Viewer, който ви позволява да използвате мобилното си устройство с Android™, за да разглеждате и редактирате документи, сканирани с устройство на Brother.

Дата на издаване: 19/09/2013
Версия: 0
Размер: 1.58MB

За специфична информация относно използването на функцията на Brother за свързване с мрежа.

(Английски език)
Дата на издаване: 19/06/2017
Версия: 0
Размер: 1.10MB

Този инструмент комуникира с Brother USB или мрежово свързани устройства и изпраща информация за състоянието им по електронна поща до регистрираните потребители в мрежата.

Приложение

(Английски език)
Дата на издаване: 20/03/2015
Версия: 05
Размер: 0.14MB

За информация относно софтуер с отворен код, който продуктът използва.

Регулаторни документи

Дата на издаване: 13/06/2017
Версия: 5
Размер: 0.31MB

Декларация за съответствие

(Английски език)
Дата на издаване: 27/10/2014
Версия: A
Размер: 0.01MB

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Дата на издаване: 17/01/2017
Версия: 1
Размер: 0.15MB

Декларация за съответствие (АС адаптер)

Get Adobe Acrobat Reader DC

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.