คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

SC-2000USB

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:18/10/2023 หมายเลขรหัส:faqp00001509_003

How do I uninstall the printer driver?

You can download and install the latest printer driver from the [Downloads] section of this website.

> Windows 11
> Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019
> Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2
> Windows 7 / Windows Server 2008 R2
> Windows Vista / Windows Server 2008
> Windows 2000/ XP
> macOS 13 or later
> macOS 12 or earlier

 

Windows 11

 

 1. Confirm that the printer is turned off.
 2. Click the [Start Menu] - [All apps] - [Windows Tools] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers].
 3. Select [Brother [model name]] and click [Remove device], or right-click the icon and click [Remove device]. If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [Yes].
 4. Select [Fax] or [Microsoft XPS Document Writer] in the Devices and Printers window, and then click [Print server properties], which appears in the menu bar.
 5. Click the [Drivers] tab, and then click [Change Driver Settings]. If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [Yes]. Select [Brother [model name]], and then click [Remove...].
 6. Select [Remove driver and driver package], and then click [OK]. Follow the on-screen instructions.
 7. Close the Print Server Properties window. The printer driver has been uninstalled.

Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019

 

 1. Confirm that the printer is turned off.
 2. Click the [Start Menu] - ([All apps] -) [Windows System] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers].
 3. Select [Brother [model name]] and click [Remove device], or right-click the icon and click [Remove device]. If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [Yes].
 4. Select [Fax] or [Microsoft XPS Document Writer] in the Devices and Printers window, and then click [Print server properties], which appears in the menu bar.
 5. Click the [Drivers] tab, and then click [Change Driver Settings]. If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [Yes]. Select [Brother [model name]], and then click [Remove...].
 6. Select [Remove driver and driver package], and then click [OK]. Follow the on-screen instructions.
 7. Close the Print Server Properties window. The printer driver has been uninstalled.

Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2

 

 1. Confirm that the printer is turned off.
 2. Click [Control Panel] on the [Apps] screen - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers].
 3. Select [Brother [model name]] and click [Remove device], or right-click the icon and click [Remove device].
  If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [Yes].
 4. Select [Fax] or [Microsoft XPS Document Writer] in the [Devices and Printers] window, and then click [Print server properties], which appears in the menu bar.
 5. Click the [Drivers] tab, and then click [Change Driver Settings]. If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [Yes]. Select [Brother [model name]], and then click [Remove...].
 6. Select [Remove driver and driver package], and then click [OK]. Follow the on-screen instructions.
 7. Close the [Print Server Properties] window. The printer driver has been uninstalled.

Windows 7 / Windows Server 2008 R2

 

 1. Confirm that the printer is turned off.
 2. Click the [Start] button - [Devices and Printers].
 3. Select [Brother [model name]], and click [Remove device] or right-click the icon and then click [Remove device].
  If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [Yes].
 4. Select [Fax] or [Microsoft XPS Document Writer] in the Devices and Printers window, and then click [Print server properties], which appears in the menu bar.
 5. Click the [Drivers] tab, and then click [Change Driver Settings]. If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [Yes]. Choose [Brother [model name]], and then click [Remove...].
 6. Select [Remove driver and driver package], and then click [OK]. Follow the on-screen instructions.
 7. Close the Print Server Properties window.
  The printer driver has been uninstalled.

Windows Vista / Windows Server 2008

 

 1. Confirm that the printer is turned off.
 2. Click the [Start] button - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Printers].
 3. Select [Brother [model name]], and click [Delete this printer] or right-click the icon, and then click [Delete].
 4. In the Printers window, right-click and select [Run as administrator] - [Server Properties…].
  If the authorization confirmation dialog box appears, click [Continue].
  If the "User Account Control" dialog box appears, enter the password and click [OK]. The Print Server Properties window appears.
 5. Click the [Drivers] tab and choose [Brother [model name]]. Click [Remove...].
 6. Select [Remove driver and driver package] and click [OK]. Follow the on-screen instructions.
 7. Close the Print Server Properties window.
  The printer driver has been uninstalled.

Windows 2000/ XP

 

 1. Turn off the printer.
 2. Click the [Start] button, go to Printers and Faxes window.
 3. Choose "Brother [model name]", and click [File]-[Delete].
 4. Go to [File]-[Server Properties].
 5. Click the [Drivers] tab and choose "Brother [model name]". Then, click [Remove].
 6. Close the Print Server Properties window. The printer driver has been uninstalled.
   
 • Please note that not all printers are compatible with all versions of Windows operating systems. To find out which operating systems are compatible with your printer, see the following link:
  <Compatible Operating Systems>
 • You can normally uninstall printer drivers with the steps described above, but if you need to delete all the printer driver information due to a failed installation, use the printer driver cleanup tool.

macOS 13 or later

 

 1. Confirm that the printer is turned off.
 2. From the Apple menu, open [System Settings] - [Printers & Scanners].
 3. Select [Brother [model name]], and then click [Remove Printer...].
 4. Close the Printers & Scanners window.
  The printer driver has been uninstalled.
   

macOS 12 or earlier

 

 1. Confirm that the printer is turned off.
 2. From the Apple menu, open [System Preferences] - [Printers & Scanners]/[Print & Scan].
 3. Select [Brother [model name]], and then click the " - " button.
  Printers & Scanners
 4. Close the Printers & Scanners or Print & Scan window.
  The printer driver has been uninstalled.

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PJ-763MFi, PJ-863, PJ-883, PT-1650, PT-2300, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9200DX, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D460BT, PT-D600, PT-D610BT, PT-E550W, PT-E850TKW, P-TOUCH PC, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-500, QL-580N, QL-720NW, QL-820NWB, SC-2000USB, TD-2020/2020A, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น