คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:10/04/2017 หมายเลขรหัส:faq00100360_500

ตรวจสอบการจัดตำแหน่งการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์

ถ้าข้อความที่คุณพิมพ์มีลักษณะไม่ชัดหรือสีจางหลังจากการขนส่งเครื่อง ให้จัดตำแหน่งการพิมพ์

MFC-J3530DW

 1. กด [Ink (หมึก)]>[Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)]>[Alignment (การจัดตำแหน่ง)]
  คุณยังสามารถกด [Settings (การตั้งค่า)]>[Maintenance (การบำรุงรักษา)]>[Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)]>[Alignment (การจัดตำแหน่ง)]
 2. กด [Next (ถัดไป)]
 3. กด หรือ เพื่อแสดงขนาดกระดาษที่ต้องการปรับแนวการพิมพ์ และจากนั้นกดที่ตัวเลือกนั้น
 4. กด [Basic alignment (การจัดตำแหน่งพื้นฐาน)] หรือ [Advanced alignment (การจัดตำแหน่งขั้นสูง)]
 5. บรรจุกระดาษที่มีขนาดที่เลือกไว้ลงในถาด และจากนั้นกด [Start (เริ่ม)]
  เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบแนวการพิมพ์
 6. สำหรับรูปแบบ (A) กด หรือ เพื่อแสดงหมายเลขของการทดสอบการพิมพ์ที่มีแถบแนวตั้งที่มองเห็นได้น้อยที่สุด (1-9) แล้วกดที่หมายเลขนั้น (ในตัวอย่างด้านบน แถวหมายเลข 6 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด) กด [OK (ตกลง)]

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับรูปแบบที่เหลือ

  เมื่อปรับแนวการพิมพ์ไม่ถูกต้อง ข้อความจะไม่ชัดหรือเบี้ยวเช่นนี้

  เมื่อปรับแนวการพิมพ์ถูกต้องแล้ว ข้อความจะเป็นเช่นนี้

 7. กด

MFC-J3930DW

 1. กด [Ink (หมึก)]>[Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)]>[Alignment (การจัดตำแหน่ง)]
  คุณยังสามารถกด [Settings (การตั้งค่า)]>[Maintenance (การบำรุงรักษา)]>[Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)]>[Alignment (การจัดตำแหน่ง)]
 2. กด [Next (ถัดไป)]
 3. ลากนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด หรือ เพื่อแสดงขนาดกระดาษที่ต้องการปรับแนวการพิมพ์ และจากนั้นกดที่ตัวเลือกนั้น
 4. กด [Basic alignment (การจัดตำแหน่งพื้นฐาน)] หรือ [Advanced alignment (การจัดตำแหน่งขั้นสูง)]
 5. บรรจุกระดาษที่มีขนาดที่เลือกไว้ลงในถาด และจากนั้นกด [Start (เริ่ม)]
  เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบแนวการพิมพ์
 6. สำหรับรูปแบบ “A” ลากนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด หรือ เพื่อแสดงหมายเลขของการทดสอบการพิมพ์ที่มีแถบแนวตั้งที่มองเห็นได้น้อยที่สุด (1-9) แล้วกดที่หมายเลขนั้น (ในตัวอย่าง หมายเลข 6 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด) กด [OK (ตกลง)]

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับรูปแบบที่เหลือ

  เมื่อปรับแนวการพิมพ์ไม่ถูกต้อง ข้อความจะไม่ชัดและเป็นเช่นนี้

  เมื่อปรับแนวการพิมพ์ถูกต้องแล้ว ข้อความจะเป็นเช่นนี้

 7. กด

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

MFC-J3530DW, MFC-J3930DW

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น