คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:06/02/2020 หมายเลขรหัส:faq00000557_004

ช่องเสียบสาย USB และอีเทอร์เน็ตอยู่ตรงไหน?

หมายเหตุ: ภาพประกอบแสดงด้านล่างนี้เป็นภาพจากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ซึ่งอาจแตกต่างไปจากเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

ตำแหน่งช่องเสียบ USB ในตัวเครื่อง

ช่องเสียบ USB นั้น ถูกติดตั้งอยู่ด้านในของตัวเครื่อง

 

 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์จนกระทั่งล็อคเข้าที่อย่างแน่นหนาในตำแหน่งเปิด

  Lift the scanner cover
   
 2. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับช่องเสียบ USB ทีมีสัญญลักษณ์กำกับเป็นรูป USB symbol (1) คุณสามารถพบช่องเสียบ USB ในตัวเครื่องได้ ตามที่แสดงด้านล่าง

  Connect the USB cable
   
 3. ค่อยๆเดินสาย USB ไปยังช่องเสียบสายและปล่อยมันออกไปทางด้านหลังของตัวเครื่อง จากนั้นเชื่อมต่อสายเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  USB cable entry point
  • ห้าม เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับช่องเสียบ USB ของคีย์บอร์ดหรือ USB ฮับที่ใช้งานไม่ได้แล้ว บราเดอร์แนะนำให้คุณเชื่อมต่อตัวเครื่องโดยตรงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อนั้นไม่ได้ถูกกีดขวางจากฝาครอบที่ปิดกั้น มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

 

ตำแหน่งช่องเสียบอีเทอร์เน็ตในตัวเครื่อง  (รองรับการใช้งานเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ช่องเสียบอีเทอร์เน็ตนั้น ถูกติดตั้งอยู่ด้านในของตัวเครื่อง

 

 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์จนกระทั่งล็อคเข้าที่อย่างแน่นหนาในตำแหน่งเปิด

  Lift the scanner cover
   
 2. เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ต เข้ากับช่องเสียบอีเทอร์เน็ตทีมีสัญญลักษณ์กำกับเป็นรูป  Ethernet Symbol (1) คุณสามารถพบช่องเสียบอีเทอร์เน็ต ในตัวเครื่องได้ ตามที่แสดงด้านล่าง
  Connect the Ethernet cable
   
 3. ค่อยๆเดินสายอีเทอร์เน็ต ไปยังช่องเสียบสายอีเทอร์เน็ตและปล่อยมันออกไปทางด้านหลังของตัวเครื่อง จากนั้นเชื่อมต่อสายเข้ากับเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)
  Ethernet cable entry point

  ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อนั้นไม่ได้ถูกกีดขวางจากฝาครอบที่ปิดกั้น มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-T810W, MFC-T910DW

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น